• Cancel
    Filter
Filter

6.ONLİNE KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ %0 KOMİSYON

22 Ağustos  2021 – 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında sistemimize üye olup eserlere pey verebilirsiniz. 29 Ağustos 2021 TARİHİNDE SAAT 18:59 DA SİSTEM PEY ALIMINA KAPANACAKTIR. AKİBİN DE SAAT 19:00 DE CANLI MÜZAYEDEMİZ BAŞLAYACAKTIR. CANLI OLARAK YAYINLANACAK MÜZAYEDEMİZDEKİ HER BİR ESER 10 SANİYE BOYUNCA SATIŞTA KALACAKTIR. YENİ GELECEK HER PEY İÇİN SİSTEM 10 SANİYE DAHA EKLEYECEKTİR SİSTEM SON GELEN PEYDEN SONRA EN YÜKSEK TEKLİF SAHİBİNE ÜRÜNÜ SATACAKTIR. HER ÜRÜN KATALOĞUN YAYINLANMASINDAN BUGÜNE KADAR GELEN EN YÜKSEK PEY ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKACAKTIR. CANLI MÜZAYEDE DE PEY ALMASA BİLE ESER PEY TOPLAMA SÜRECİNDEKİ VERİLEN EN YÜKSEK PEY SAHİBİNE SATILACAKTIR. DEĞERLİ ÜYELERİMİZİ BU HEYCANLI GÜZEL ORTAMA BEKLİYORUZ..

Lot: 6 » Nişan

Osmanlı Dönemi Nişan Ve Beratı

OSMANLI DÖNEMİ 2.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI VE KADİFE KUTUSUNDA 2.DERECE MECİDİ ŞEMSESİ VE NİŞANI ŞEMSENİN ÇAPI 7.5CM DİR. BERAT 69/49 CM DİR. BERATIN AÇIKLAMASI :Tuğra Abdülhamid Han bin Abdülmecid
Rumeli Beylerbeyliği payelülerinden Bingazi Valisi emir-ül-ümera-il-kiram kebir-i küberail fehhâm Ali Kemal Paşa dâmet meʽaaliyenn fıtrat-ı asliyesinde merkûz ve mermûz olan maye-i sadakat ve asâr-ı hamiyet şiârı ve istikamet iktizasınca umûr-ı me’mûresinde meşhûd olan hüsn-i hidmet ve ikdâmı cihetiyle telattufât-ı seniyye-i şahâneme kesb-i istihkâk eylediğine binâen muteʽallık şeref-sudûr olan emr u irâde-i seniyye-i mülükânem mûcebince müşârun ileyhe Mecidi nişan-ı zişânının tebdilen ikinci rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım tasdir kılındı. Hurrire fi’l-yevmi’s-samin ışrîn min şehri Cemaziye’l-ahire li sene sitte ve tisʽîn ve mieteyn ve elf Hicri (1296) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye dir. MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. BU NİŞAN DEVLETE ÜSTÜN HİZMET VERENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. BU NİŞANIN KUTUSU ORJİNAL ORJİNALDİR VE 2.DERECE MECİDİ NİŞANI VE TAKIMI HERŞEYİ İLE ORJİNAL OLUP MÜKEMMEL KONDİSYONDADIRLAR .KOLEKSİYONLUK PARÇALARDIR.

Details
previous
Go to Page: / 6
next