Müzayede Kuralları

AntikaveKitap Olarak;

Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1- AntikaveKitap prensipleri gereği sizden hiçbir zaman komisyon talep etmez.Giriş bilgilerinde Kişisel bilgileriniz Müzayede APP alt yapısıyla ve AntikaveKitap tarafından güvencededir.

2-Online müzayedelere katılabilmek için www.hiramuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

4- Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğu yayınlandığı tarihten sonra Taksim/İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler alanında uzman kişilerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri AntikaveKitap.‘ın 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. AntikaveKitap. satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte AntikaveKitap . firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6- Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, AntikaveKitap tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6.1 - AntikaveKitap internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2 – Online müzayedeye çıkarılan ürünlerden alıcı ürün bedeli,kdv ve kargo bedellerinden sorumludur.

7- Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar TC numarası,telefon numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle AntikaveKitap tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi AntikaveKitap ın satıcı olduğunu göstermez. AntikaveKitap satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır.AntikaveKitap  KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Hira Müzayede Evi’nin(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçerse belirlenen cezai şartı ödemekle mükelleftir. AntikaveKitap bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8- Satın alınan eşyanın bedeli sadece havale yoluyla peşin olarak ödenir.Satın alınan ürünün bedeli müzayede sona ermesinden itibaren en geç 5 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ödediği anda AntikaveKitap ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 5 gün, şehir dışı teslimlerde 7 gün içinde AntikaveKitap ayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği AntikaveKitap tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden AntikaveKitap sorumlu tutulamaz.

9- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini  5 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde AntikaveKitap dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını  fatura tarihinden itibaren işleterek alıcıdan tahsile yetkilidir. Hira Müzayede Evi nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için AntikaveKitap ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya tesim edilmez.

10- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına AntikaveKitap sorumlu değildir.

11- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında AntikaveKitap ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12- AntikaveKitap ın  müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- AntikaveKitap ın şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca AntikaveKitap hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

14- Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza iat diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16- Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf AntikaveKitap ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

17- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

18- Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, AntikaveKitap sorumlu tutulmayacaktır.

19- Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

20- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine AntikaveKitap ın rücu hakkı saklıdır.

21- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22- Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

24- www.hiramuzade.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz AntikaveKitap ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz  AntikaveKitap ın  kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.

25-Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir, daha sonraki eserlere teklif verilemez.

26- Arttırım aralıkları.

    1tl 19tl 1tl
    20tl 49tl 2tl  
    50tl 99tl 5tl  
    100tl 199tl 10tl  
    200tl 499tl 25tl  
    500tl 999tl 50tl  
    1000tl 1999tl 100tl  
    2000tl 4999tl 250tl  
    5000tl 9999tl 250tl  
    10000tl 14999tl 500tl  
    15000tl 39999tl 1000tl  
    40000tl 99999tl 5000tl  
    100000tl 199999tl 10000tl  
    200000tl 499999tl 25000tl  
    500000tl 999999tl 50000tl