Lot: 1

Current Price: 500 TL Starting Bid: 500 TL Estimated: TL Losing Winning

Osmanlı Dönemi Sigara Kağıtları

FARKLI TİPLERDE 120 ADET OSMANLI DÖNEMİ SİGARA KAĞITLARI

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Osmanlı Dönemi Sigara Kağıtları-FARKLI TİPLERDE 120 ADET OSMANLI DÖNEMİ SİGARA KAĞITLARI

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Osmanlı Dönemi Sigara Kağıtları-FARKLI TİPLERDE 120 ADET OSMANLI DÖNEMİ SİGARA KAĞITLARI

  TLSold
 • Merasim Kılıçı-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ SUBAY MERASİM KILIÇI 87 CM UZUNLUĞUNDADIR.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Merasim Kılıçı-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ SUBAY MERASİM KILIÇI 87 CM UZUNLUĞUNDADIR.

  TLSold
 • Kamalar-FARKLI ÜLKELERE AİT KAMA VE AVCI BIÇAKLARI

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Kamalar-FARKLI ÜLKELERE AİT KAMA VE AVCI BIÇAKLARI

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Madalya-MİNELİ GÜMÜŞ KASALI VE UÇ KISIMLARI TIRTIKLI OLAN PAŞALARA VERİLMİŞ ÇOK NADİRDİR. ÇANAKKALE HARP MADALYASI 1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI CEPHELERİNDE ÜSTÜN CESARET VE KAHRAMANLIK GÖSTEREN OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİ ASKERLERİNE SULTAN MEHMED REŞAD TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Osmanlı Dönemi Madalya-MİNELİ GÜMÜŞ KASALI VE UÇ KISIMLARI TIRTIKLI OLAN PAŞALARA VERİLMİŞ ÇOK NADİRDİR. ÇANAKKALE HARP MADALYASI 1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI CEPHELERİNDE ÜSTÜN CESARET VE KAHRAMANLIK GÖSTEREN OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİ ASKERLERİNE SULTAN MEHMED REŞAD TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Madalya-OSMANLI DÖNEMİ ESKİ TÜRKÇE YAZILI İSTİKLAL MADALYASI İstiklal Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilmiştir. İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır. 1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilmiştir.İstiklâl Madalyası'nın ön yüzünün üst kısmında; ilk TBMM binası yer alır. Binanın sağında ve solundaki cami ve ev görüntüleri, dönemin Ankara'sını gösterir. Meclis binasının arkasında doğan güneşten uzunlu kısalı ışık huzmeleri yayılır. Bu ışınlar, zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu simgelemektedir.Meclis binasının altındaki kısımda dünya sembolü, orak ve tırpanlar, örs-çekiç, resim paleti-fırça gibi semboller yeni cumhuriyetin bilime, tarıma, sanayiye, sanata önem vereceğini ifade eder; dünya ile bütünleşme kararlılığını gösterir.İstiklâl Madalyasının arka yüzünde yukarı doğru bakan ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Millî sınırlarını gösteren Türkiye Haritası vardır. Harita üzerinde, Ankara'nın yeri bir yıldızla işaretlemiştir. Yıldızdan çıkan yedi ışın, haritanın değişik yönlerine uzanır birisi Kars'a, diğeri Edirne'ye kadar ulaşır.Kolesiyonluk parçadır.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Osmanlı Dönemi Madalya-OSMANLI DÖNEMİ ESKİ TÜRKÇE YAZILI İSTİKLAL MADALYASI İstiklal Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilmiştir. İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır. 1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilmiştir.İstiklâl Madalyası'nın ön yüzünün üst kısmında; ilk TBMM binası yer alır. Binanın sağında ve solundaki cami ve ev görüntüleri, dönemin Ankara'sını gösterir. Meclis binasının arkasında doğan güneşten uzunlu kısalı ışık huzmeleri yayılır. Bu ışınlar, zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu simgelemektedir.Meclis binasının altındaki kısımda dünya sembolü, orak ve tırpanlar, örs-çekiç, resim paleti-fırça gibi semboller yeni cumhuriyetin bilime, tarıma, sanayiye, sanata önem vereceğini ifade eder; dünya ile bütünleşme kararlılığını gösterir.İstiklâl Madalyasının arka yüzünde yukarı doğru bakan ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Millî sınırlarını gösteren Türkiye Haritası vardır. Harita üzerinde, Ankara'nın yeri bir yıldızla işaretlemiştir. Yıldızdan çıkan yedi ışın, haritanın değişik yönlerine uzanır birisi Kars'a, diğeri Edirne'ye kadar ulaşır.Kolesiyonluk parçadır.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nişan Ve Beratı-OSMANLI DÖNEMİ 2.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI VE KADİFE KUTUSUNDA 2.DERECE MECİDİ ŞEMSESİ VE NİŞANI ŞEMSENİN ÇAPI 7.5CM DİR. BERAT 69/49 CM DİR.    BERATIN AÇIKLAMASI :Tuğra Abdülhamid Han bin Abdülmecid
Rumeli Beylerbeyliği payelülerinden Bingazi Valisi emir-ül-ümera-il-kiram kebir-i küberail fehhâm Ali Kemal Paşa dâmet meʽaaliyenn fıtrat-ı asliyesinde merkûz ve mermûz olan maye-i sadakat ve asâr-ı hamiyet şiârı ve istikamet iktizasınca umûr-ı me’mûresinde meşhûd olan hüsn-i hidmet ve ikdâmı cihetiyle telattufât-ı seniyye-i şahâneme kesb-i istihkâk eylediğine binâen muteʽallık şeref-sudûr olan emr u irâde-i seniyye-i mülükânem mûcebince müşârun ileyhe Mecidi nişan-ı zişânının tebdilen ikinci rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım tasdir kılındı. Hurrire fi’l-yevmi’s-samin ışrîn min şehri Cemaziye’l-ahire li sene sitte ve tisʽîn ve mieteyn ve elf Hicri (1296) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye dir. MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. BU NİŞAN DEVLETE ÜSTÜN HİZMET VERENLERE  VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. BU NİŞANIN KUTUSU ORJİNAL ORJİNALDİR VE 2.DERECE MECİDİ NİŞANI VE TAKIMI HERŞEYİ İLE ORJİNAL OLUP MÜKEMMEL KONDİSYONDADIRLAR .KOLEKSİYONLUK PARÇALARDIR.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlı Dönemi Nişan Ve Beratı-OSMANLI DÖNEMİ 2.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI VE KADİFE KUTUSUNDA 2.DERECE MECİDİ ŞEMSESİ VE NİŞANI ŞEMSENİN ÇAPI 7.5CM DİR. BERAT 69/49 CM DİR. BERATIN AÇIKLAMASI :Tuğra Abdülhamid Han bin Abdülmecid Rumeli Beylerbeyliği payelülerinden Bingazi Valisi emir-ül-ümera-il-kiram kebir-i küberail fehhâm Ali Kemal Paşa dâmet meʽaaliyenn fıtrat-ı asliyesinde merkûz ve mermûz olan maye-i sadakat ve asâr-ı hamiyet şiârı ve istikamet iktizasınca umûr-ı me’mûresinde meşhûd olan hüsn-i hidmet ve ikdâmı cihetiyle telattufât-ı seniyye-i şahâneme kesb-i istihkâk eylediğine binâen muteʽallık şeref-sudûr olan emr u irâde-i seniyye-i mülükânem mûcebince müşârun ileyhe Mecidi nişan-ı zişânının tebdilen ikinci rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım tasdir kılındı. Hurrire fi’l-yevmi’s-samin ışrîn min şehri Cemaziye’l-ahire li sene sitte ve tisʽîn ve mieteyn ve elf Hicri (1296) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye dir. MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. BU NİŞAN DEVLETE ÜSTÜN HİZMET VERENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. BU NİŞANIN KUTUSU ORJİNAL ORJİNALDİR VE 2.DERECE MECİDİ NİŞANI VE TAKIMI HERŞEYİ İLE ORJİNAL OLUP MÜKEMMEL KONDİSYONDADIRLAR .KOLEKSİYONLUK PARÇALARDIR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ KADİFE KUTUSUNDA HERŞEYİ İLE DÖNEM ÜRÜNÜ OLAN 2. DERECE NİŞAN-I OSMANİ ŞEMSESİ VE NİŞANI ŞEMSENİN ÇAPI 8CM DİR. OSMANİ NİŞANI SULTAN ABDÜLAZİZ 1862 YILINDA OSMANİ ADIYLA YENİ BİR NİŞAN İHDAS ETMİŞTİR VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN SON DÖNEMİNE KADAR PADİŞAHLAR TARAFINDAN VERİLMEYE DEVAM ETMİŞTİR. 2.DERECE OSMANİ NİŞANI DEVLETE ÜSTÜN HİZMET VERENLERE VERİLMİŞTİR. OSMANİ NİŞANIN ORTA KISMI KIRMIZI MİNE İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE KABARTMA HURUF İLE '' EL MÜSTENİD BİTTEVFİKAT EL RABBANİYE ABDÜLAZİZ HAN MELİK ÜL DEVLETÜL OSMANİYE '' İLE BUNUN ALTINDA DEVLETİN ALAMETİ OLAN YARIM AYI HAVİ VE ETRAFI SEKİZ ŞUBELİ BİR GÜNEŞ ŞEKLİNDEDİR. KOLEKSİYONLUK PARÇALARDIR VE MÜKEMMEL Bİ DURUMDADIRLAR.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ KADİFE KUTUSUNDA HERŞEYİ İLE DÖNEM ÜRÜNÜ OLAN 2. DERECE NİŞAN-I OSMANİ ŞEMSESİ VE NİŞANI ŞEMSENİN ÇAPI 8CM DİR. OSMANİ NİŞANI SULTAN ABDÜLAZİZ 1862 YILINDA OSMANİ ADIYLA YENİ BİR NİŞAN İHDAS ETMİŞTİR VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN SON DÖNEMİNE KADAR PADİŞAHLAR TARAFINDAN VERİLMEYE DEVAM ETMİŞTİR. 2.DERECE OSMANİ NİŞANI DEVLETE ÜSTÜN HİZMET VERENLERE VERİLMİŞTİR. OSMANİ NİŞANIN ORTA KISMI KIRMIZI MİNE İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE KABARTMA HURUF İLE '' EL MÜSTENİD BİTTEVFİKAT EL RABBANİYE ABDÜLAZİZ HAN MELİK ÜL DEVLETÜL OSMANİYE '' İLE BUNUN ALTINDA DEVLETİN ALAMETİ OLAN YARIM AYI HAVİ VE ETRAFI SEKİZ ŞUBELİ BİR GÜNEŞ ŞEKLİNDEDİR. KOLEKSİYONLUK PARÇALARDIR VE MÜKEMMEL Bİ DURUMDADIRLAR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ PANDİZOT KUTUSUNDA 5.DERECE MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR.5.DERECE MECİDİ VE KUTUSU MÜKEMMEL KONDİSYONDADIRLAR.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ PANDİZOT KUTUSUNDA 5.DERECE MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR.5.DERECE MECİDİ VE KUTUSU MÜKEMMEL KONDİSYONDADIRLAR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Madalya-BB.CO TİPİ MİNELİ ÇANAKKALE HARP MADALYASI 1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI CEPHELERİNDE ÜSTÜN CESARET VE KAHRAMANLIK GÖSTEREN OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİ ASKERLERİNE SULTAN MEHMED REŞAD TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlı Dönemi Madalya-BB.CO TİPİ MİNELİ ÇANAKKALE HARP MADALYASI 1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI CEPHELERİNDE ÜSTÜN CESARET VE KAHRAMANLIK GÖSTEREN OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİ ASKERLERİNE SULTAN MEHMED REŞAD TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.

  TLSold
 • İstiklal Madalya Beratı-İSTİKLAL MADALYASI BERATI BERATIN AÇIKLAMASI :Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vukûʽbulan üçüncü
ictimâʽsının yüz onuncu ictimâʽsının birinci celsesinde kabul buyurulmuş
olan İstiklal Madalyası kanununun birinci maddesine müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numerolu kanunnamenin ikinci maddesine tevfîkân Milli orduda vazife almış olan Tabib Binbaşı Abdullah Sıdkı Efendi’nin kırmızı şeridli İstiklal Madalyası ile taltifi 17 Mayıs 1927 tarihinde tasdîk-i âlîye iktirân eylediğini mübeyyen vesikadır. İsitklâl Madalyası Alan Zâtın Hüviyeti Ankara Misafirhane Tabibi Binbaşı Abdullah Sıdkı Efendi bin Abdulgafur Çankırıdır. ÇERÇEVE 49.5/35 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  İstiklal Madalya Beratı-İSTİKLAL MADALYASI BERATI BERATIN AÇIKLAMASI :Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vukûʽbulan üçüncü ictimâʽsının yüz onuncu ictimâʽsının birinci celsesinde kabul buyurulmuş olan İstiklal Madalyası kanununun birinci maddesine müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numerolu kanunnamenin ikinci maddesine tevfîkân Milli orduda vazife almış olan Tabib Binbaşı Abdullah Sıdkı Efendi’nin kırmızı şeridli İstiklal Madalyası ile taltifi 17 Mayıs 1927 tarihinde tasdîk-i âlîye iktirân eylediğini mübeyyen vesikadır. İsitklâl Madalyası Alan Zâtın Hüviyeti Ankara Misafirhane Tabibi Binbaşı Abdullah Sıdkı Efendi bin Abdulgafur Çankırıdır. ÇERÇEVE 49.5/35 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Askeri Diploma -TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ ASKERİ DİPLOMA DİPLOMANIN AÇIKLAMASI: Ben, sulhta ve harbde, karada ve denizde ve havada ve her nerede olursa olsun,
Milletime ve Memleketime daima doğruluk ve sadakatle hizmet ve hükûmet-i Cumhuriyetimizin bütün kanun ve nizâmlarına ve âmirlerimin her türlü emirlerine, bütün kalbimle itaat etmekten ayrılmayacağıma ve Milletimin namını, mukaddes ve şerefli sancağımın şanını ve askerliğin namus ve şerefini canımdan aziz bilip bu uğurda seve seve canımı feda etmekten hiç bir zaman çekinmeyeceğime ve her zaman vazifesini, namusunu sever, özü ve sözü doğru ve gayretli bir asker olarak çalışmaktan başka bir şey düşünmeyeceğime; Cenabı Allah ın Kelamı Olan Kuran-ı azimüşana el basarak yemin ediyorum. “Vallahi ve billahi” Efendi mûmâ ileyh Harbiye Mektebinde tedris ve mukarrer ve müfredâtı bâlâda muharrer ulûm ve fünûnu tahsil ile mukannen olan yüz elli numeroda yüz dört buçuk numeroyu kazanarak umumda kırk üçüncü itibar edilmiş ve bu suretle lazım gelen derece-i ehliyeti ihrâz eylemiş olduğundan mektebimiz hey’et-i taʽlîmiyye ve tedrisiyesince tanzim kılınan işbu ikmâl-i tahsil şehâdetnâmesi iʽtâ kılınmıştır. ÇERÇEVE 60/42 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Askeri Diploma -TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ ASKERİ DİPLOMA DİPLOMANIN AÇIKLAMASI: Ben, sulhta ve harbde, karada ve denizde ve havada ve her nerede olursa olsun, Milletime ve Memleketime daima doğruluk ve sadakatle hizmet ve hükûmet-i Cumhuriyetimizin bütün kanun ve nizâmlarına ve âmirlerimin her türlü emirlerine, bütün kalbimle itaat etmekten ayrılmayacağıma ve Milletimin namını, mukaddes ve şerefli sancağımın şanını ve askerliğin namus ve şerefini canımdan aziz bilip bu uğurda seve seve canımı feda etmekten hiç bir zaman çekinmeyeceğime ve her zaman vazifesini, namusunu sever, özü ve sözü doğru ve gayretli bir asker olarak çalışmaktan başka bir şey düşünmeyeceğime; Cenabı Allah ın Kelamı Olan Kuran-ı azimüşana el basarak yemin ediyorum. “Vallahi ve billahi” Efendi mûmâ ileyh Harbiye Mektebinde tedris ve mukarrer ve müfredâtı bâlâda muharrer ulûm ve fünûnu tahsil ile mukannen olan yüz elli numeroda yüz dört buçuk numeroyu kazanarak umumda kırk üçüncü itibar edilmiş ve bu suretle lazım gelen derece-i ehliyeti ihrâz eylemiş olduğundan mektebimiz hey’et-i taʽlîmiyye ve tedrisiyesince tanzim kılınan işbu ikmâl-i tahsil şehâdetnâmesi iʽtâ kılınmıştır. ÇERÇEVE 60/42 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • İstiklal Madalya Beratı-İSTİKLAL MADALYA BERATININ AÇIKLAMASI : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vukuʽbulan üçüncü
ictimâʽsının yüz onuncu ictimâʽsının birinci celsesinde kabul buyurulmuş olan İstiklal Madalyası kanununun birinci maddesine müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numerolu kanunnamenin ikinci maddesine tevfîkân milli orduda vazife eylemiş olan Topçu ihtiyat Mülazım Mehmed Faik Efendi’nn kırmızı şeridli İstiklal Madalyası ile taltifi 16-1-1929 tarihinde tasdik-i âliye iktirân eylediğini mübeyyen vesikadır.İsitklal Madalyası Alan Zatın Hüviyeti Ağır Topu İhtiyat Mülazım Mehmed Faik Efendi İbrahim Üsküdardır. BERAT 49/34 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  İstiklal Madalya Beratı-İSTİKLAL MADALYA BERATININ AÇIKLAMASI : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vukuʽbulan üçüncü ictimâʽsının yüz onuncu ictimâʽsının birinci celsesinde kabul buyurulmuş olan İstiklal Madalyası kanununun birinci maddesine müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numerolu kanunnamenin ikinci maddesine tevfîkân milli orduda vazife eylemiş olan Topçu ihtiyat Mülazım Mehmed Faik Efendi’nn kırmızı şeridli İstiklal Madalyası ile taltifi 16-1-1929 tarihinde tasdik-i âliye iktirân eylediğini mübeyyen vesikadır.İsitklal Madalyası Alan Zatın Hüviyeti Ağır Topu İhtiyat Mülazım Mehmed Faik Efendi İbrahim Üsküdardır. BERAT 49/34 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Broş-OSMANLI DÖNEMİ ORJİNAL KUTUSUNDA ELMAS TAŞLARI İLE SÜSLENMİŞ KUŞ FİGÜRLÜ KIYMETLİ BROŞ

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Osmanlı Dönemi Broş-OSMANLI DÖNEMİ ORJİNAL KUTUSUNDA ELMAS TAŞLARI İLE SÜSLENMİŞ KUŞ FİGÜRLÜ KIYMETLİ BROŞ

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ ORJİNAL TABUT KUTUSUNDA 5.DERECE NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. BU NİŞANIN KUTUSU ORJİNALDİR VE TABUT KUTU NİŞANLAR SON DERECE NADİRDİR. 5.DERECE MECİDİ NİŞANI MÜKEMMEL KONDİSYONDADIR.KOLEKSİYONLUK Bİ PARÇADIR.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ ORJİNAL TABUT KUTUSUNDA 5.DERECE NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. BU NİŞANIN KUTUSU ORJİNALDİR VE TABUT KUTU NİŞANLAR SON DERECE NADİRDİR. 5.DERECE MECİDİ NİŞANI MÜKEMMEL KONDİSYONDADIR.KOLEKSİYONLUK Bİ PARÇADIR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ NADİR BOY ORJİNAL KUTULU AVRUPA YAPIMI 5.DERECE MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. 5.DERECE MECİDİ NİŞANI MÜKEMMEL KONDİSYONDADIR. KOLEKSİYONLUK Bİ PARÇADIR.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlı Dönemi Nişan-OSMANLI DÖNEMİ NADİR BOY ORJİNAL KUTULU AVRUPA YAPIMI 5.DERECE MECİDİ NİŞANI SULTAN ABDÜLMECİD 1851 YILINDA KENDİ ADINI TAŞIYAN MECİDİYE NİŞANI NI ÇIKARTMIŞTIR. BU NİŞANIN GÜMÜŞ LEVHA ÜZERİNDEKİ TUĞRA İLE BUNUN ETRAFI KIRMIZI MİNE ÜZERİNE BU NİŞANA SAHİP OLMAK İÇİN GEREKEN HAMİYET GAYRET SADAKAT KELİMELERİ İLE TESİS TARİHİ HİCRİ 1268 YAZMAKTADIR. DEVLETE HER TÜR HİZMET EDENLERE VERİLMEK ÜZERE TESİS OLUNMUŞTUR. 5.DERECE MECİDİ NİŞANI MÜKEMMEL KONDİSYONDADIR. KOLEKSİYONLUK Bİ PARÇADIR.

  TLSold
 • Eski Bindallı Elbisesi-SIRMA İŞÇİLİKLİ KADIN BİNDALLI ELBİSESİ, CEPKENİ VE KEMERİ BİNDALLI 145 CM UZUNLUĞUNDADIR.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Eski Bindallı Elbisesi-SIRMA İŞÇİLİKLİ KADIN BİNDALLI ELBİSESİ, CEPKENİ VE KEMERİ BİNDALLI 145 CM UZUNLUĞUNDADIR.

  TLSold
 • Osmanlı Saat-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ SERKISOFF CONSTANTINOPLE CEP SAATİ 98.45 GRAM

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Osmanlı Saat-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ SERKISOFF CONSTANTINOPLE CEP SAATİ 98.45 GRAM

  TLSold
 • Osmanlı Saat-ÇİL KONDİSYONDA OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ CEP SAATİ 124.05 GRAM

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Osmanlı Saat-ÇİL KONDİSYONDA OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ CEP SAATİ 124.05 GRAM

  TLSold
 • Minyatür Madalya-MİNYATÜR HARP MADALYASI MADALYA ORJİNAL DEĞİLDİR.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Minyatür Madalya-MİNYATÜR HARP MADALYASI MADALYA ORJİNAL DEĞİLDİR.

  TLSold
 • Polis Diploması -Türkiye Cumhuriyeti Eski Türkçe Yazılı İstanbul Polis Mektebi Şehâdetnâmesi Diplomanın Açıklaması : Künyesi
Ziya Efendi bin mer Efendi Arapgir. Numero 312 Duhûlü: 1 Kânûn-ı sânî sene 1340 (1921)dir. Üç yüz kırk senesi Kânûn-ı sânî Şubat-Mart- Nisan Mayıs aylarına müsadif
otuzuncu devre-i tahsiliyyesi künyesi bâlâ-yı şehâdetnâmede muharrer Ziya
Efendi bâlâda mezkûr derslerden bi’l-imtihan doksan tam numeroda seksen
dört buçuk numerosunu kazanmış ve sınıfının üçüncüsü olmak üzere Aliyyü’l
Alâ derece ısbat-ı ehliyet etmiş olduğunu müşʽir şehâdetnâmedir. 56/41 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Polis Diploması -Türkiye Cumhuriyeti Eski Türkçe Yazılı İstanbul Polis Mektebi Şehâdetnâmesi Diplomanın Açıklaması : Künyesi Ziya Efendi bin mer Efendi Arapgir. Numero 312 Duhûlü: 1 Kânûn-ı sânî sene 1340 (1921)dir. Üç yüz kırk senesi Kânûn-ı sânî Şubat-Mart- Nisan Mayıs aylarına müsadif otuzuncu devre-i tahsiliyyesi künyesi bâlâ-yı şehâdetnâmede muharrer Ziya Efendi bâlâda mezkûr derslerden bi’l-imtihan doksan tam numeroda seksen dört buçuk numerosunu kazanmış ve sınıfının üçüncüsü olmak üzere Aliyyü’l Alâ derece ısbat-ı ehliyet etmiş olduğunu müşʽir şehâdetnâmedir. 56/41 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Eski Türkçe Yazılı Tayyare Madalya Beratı-ESKİ TÜRKÇE YAZILI TÜRK TAYYARE CEMİYETİ BRONZ TAYYARE MADALYA BERATI. ÇOK NADİRDİR. BERATIN AÇIKLAMASI: İzmir’de Silahcı Mehmed Tevfik Efendi Azîz ve sevgili vatanımızın müdafaʽası inkişâf ve terakkisi makâsıd-ı âlîyesiyle teşekkül eden Tayyare Cemʽiyeti ibrâz buyurduğunuz hamiyet ve mürüvvetin bir nişâne-i iftihârı olmak üzere zât-ı âlîlerine bir kıtʽa bronz tayyare madalyası takdim ile kesb-i şeref eyler Fî 27 Kanûn-ı Evvel sene 1926
Türk Tayyare Cemiyeti Reisi Rize Mebʽusu Ahmed Fuat yazmaktadır. ÇERÇEVE 50/41 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Eski Türkçe Yazılı Tayyare Madalya Beratı-ESKİ TÜRKÇE YAZILI TÜRK TAYYARE CEMİYETİ BRONZ TAYYARE MADALYA BERATI. ÇOK NADİRDİR. BERATIN AÇIKLAMASI: İzmir’de Silahcı Mehmed Tevfik Efendi Azîz ve sevgili vatanımızın müdafaʽası inkişâf ve terakkisi makâsıd-ı âlîyesiyle teşekkül eden Tayyare Cemʽiyeti ibrâz buyurduğunuz hamiyet ve mürüvvetin bir nişâne-i iftihârı olmak üzere zât-ı âlîlerine bir kıtʽa bronz tayyare madalyası takdim ile kesb-i şeref eyler Fî 27 Kanûn-ı Evvel sene 1926 Türk Tayyare Cemiyeti Reisi Rize Mebʽusu Ahmed Fuat yazmaktadır. ÇERÇEVE 50/41 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Berat-3.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI BERATIN AÇIKLAMASI: Tuğra: Abdülhamid Han bin Abdülmecid
Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı hâkānî nüffide bi’l-‘avni’r-rabbânî
hükmü oldur ki Tophane-i âmire topçu Alayı Mirlivası Emirü’l-ümerâ-i’l-kirâm Asım Paşa zirdet meʽaliyenin
muttasıf olduğu hamiyet ve gayret ve sadakati ve umûr-ı me’mûresinde meşhûd olan hüsn-i
hidmet ve istikameti cihetiyle sezâvâr telattufât-ı seniyye-i şâhanem olduğu inhâ olduğuna
binâen müteʽallık ve şeref-sudûr olan emr u fermân-ı hümayun-ı şahanem mucebince
kendidine Mecidi nişanı zabitanın üçüncü rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsân olduğunu
mutazammın işbu berât-ı âlîşânım tasdir kılındı. Hurrire fi ‘l-yevm sâmin Min şehri
Ramazanü’l mübarek li sene sitte ve tisʽîn ve semanin ve elf Hicri (1296)
be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye yazmaktadır. ÇERÇEVE 66/46 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Osmanlı Berat-3.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI BERATIN AÇIKLAMASI: Tuğra: Abdülhamid Han bin Abdülmecid Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı hâkānî nüffide bi’l-‘avni’r-rabbânî hükmü oldur ki Tophane-i âmire topçu Alayı Mirlivası Emirü’l-ümerâ-i’l-kirâm Asım Paşa zirdet meʽaliyenin muttasıf olduğu hamiyet ve gayret ve sadakati ve umûr-ı me’mûresinde meşhûd olan hüsn-i hidmet ve istikameti cihetiyle sezâvâr telattufât-ı seniyye-i şâhanem olduğu inhâ olduğuna binâen müteʽallık ve şeref-sudûr olan emr u fermân-ı hümayun-ı şahanem mucebince kendidine Mecidi nişanı zabitanın üçüncü rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsân olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlîşânım tasdir kılındı. Hurrire fi ‘l-yevm sâmin Min şehri Ramazanü’l mübarek li sene sitte ve tisʽîn ve semanin ve elf Hicri (1296) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye yazmaktadır. ÇERÇEVE 66/46 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Berat-OSMANLI DÖNEMİ NİKEL DONANMA MADALYASI BERATI. BERATIN AÇIKLAMASI : Tuğra: Sultan Mehmed Reşad
Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı hâkānî nüffide bi’l-‘avni’r-rabbânî
hükmü oldur ki Şevket ve satvet-i Osmaniye’nin muhafaza ve iʽlâsı zımnında kuvve-i bahriyemizi
ihtiyacımızla mütenâsib bir derece-i kemâle isâl maksad-ı âlülâliyle teşekkül etmiş
olan Donanma-yı Osmânî Muʽâvenet-i Milliye Cemʽiyetine zükûr ve inâsdan iʽânât
mâliye teberruʽât-ı sâire hidemât-ı fevkaladeleri meşhûd olanları takdiren derecât-ı
mehtelifede bir madalya ihdâs edilmiş Jandarma Dairesi ikinci sınıf ketebesinden
Feridun Efendi Mecidi on dokuz guruş hesabıyla bin elli iki guruş iʽâne iʽtâsı suretiyle
ibrâz-ı me’ser-i hamiyet ederek mezkûr madalyanın nikel nevʽine nizâmnâme-i
mahsûsu mucibince kesb-i istihkâk eylemiş olduğuna binâen bi’l-istizân şeref-sudûr
eden irade-i seniyye-i şehriyârânem mantûk-ı münif-i vecihle mûmâ ileyhe zikr olunan
madalyanın nikel nevinden bir kıtʽası iʽtâ ve ihsân kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım ısdâr ve iʽtâ kılındı Hurrire fi’l-yevmi’s-sadis ve’l ışrîn min Şehr-i Şaʽbanu’l-Muazzam Li sene isna selâsune ve selâse mie ve elf (1332) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye ÇERÇEVE 71/43 CM DİR.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Osmanlı Berat-OSMANLI DÖNEMİ NİKEL DONANMA MADALYASI BERATI. BERATIN AÇIKLAMASI : Tuğra: Sultan Mehmed Reşad Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı hâkānî nüffide bi’l-‘avni’r-rabbânî hükmü oldur ki Şevket ve satvet-i Osmaniye’nin muhafaza ve iʽlâsı zımnında kuvve-i bahriyemizi ihtiyacımızla mütenâsib bir derece-i kemâle isâl maksad-ı âlülâliyle teşekkül etmiş olan Donanma-yı Osmânî Muʽâvenet-i Milliye Cemʽiyetine zükûr ve inâsdan iʽânât mâliye teberruʽât-ı sâire hidemât-ı fevkaladeleri meşhûd olanları takdiren derecât-ı mehtelifede bir madalya ihdâs edilmiş Jandarma Dairesi ikinci sınıf ketebesinden Feridun Efendi Mecidi on dokuz guruş hesabıyla bin elli iki guruş iʽâne iʽtâsı suretiyle ibrâz-ı me’ser-i hamiyet ederek mezkûr madalyanın nikel nevʽine nizâmnâme-i mahsûsu mucibince kesb-i istihkâk eylemiş olduğuna binâen bi’l-istizân şeref-sudûr eden irade-i seniyye-i şehriyârânem mantûk-ı münif-i vecihle mûmâ ileyhe zikr olunan madalyanın nikel nevinden bir kıtʽası iʽtâ ve ihsân kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım ısdâr ve iʽtâ kılındı Hurrire fi’l-yevmi’s-sadis ve’l ışrîn min Şehr-i Şaʽbanu’l-Muazzam Li sene isna selâsune ve selâse mie ve elf (1332) be makam-ı konstantiniyye el mahruse-i mahmiyye ÇERÇEVE 71/43 CM DİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozetler-8 FARKLI TİPTE MİNELİ VE MİNESİZ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İTTİFAK ROZETLER

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozetler-8 FARKLI TİPTE MİNELİ VE MİNESİZ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İTTİFAK ROZETLER

  TLSold
 • Havacı Kaması-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ HAVACI MEÇİ

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Havacı Kaması-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ HAVACI MEÇİ

  TLSold
 • Meclis Madalyası-TÜRKİYE CUMHURİYET MİNELİ MECLİS MADALYASI, ROZETİ VE ÇERÇEVESİ ESKİ DÖNEM KUTUSUNDA ÇOK NADİRDİR.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Meclis Madalyası-TÜRKİYE CUMHURİYET MİNELİ MECLİS MADALYASI, ROZETİ VE ÇERÇEVESİ ESKİ DÖNEM KUTUSUNDA ÇOK NADİRDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI GALİÇYA CEPHESİ HATIRA ROZETİ ÇOK NADİRDİR.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI GALİÇYA CEPHESİ HATIRA ROZETİ ÇOK NADİRDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-MİNELİ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK ROZET

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-MİNELİ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Madalya- 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK MADALYASI

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Osmanlı Dönemi İttifak Madalya- 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK MADALYASI

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Bröve-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK BRÖVESİ

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Osmanlı Dönemi İttifak Bröve-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK BRÖVESİ

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Bröve-MİNELİ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARININ OLDUĞU MİNATÜR KILIÇLI BRÖVE ÇOK NADİRDİR.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Osmanlı Dönemi İttifak Bröve-MİNELİ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARININ OLDUĞU MİNATÜR KILIÇLI BRÖVE ÇOK NADİRDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-SEDEF ÜZERİNE EL YAPIMI SULTAN REŞAD VE İTTİFAK İMPARATORLARIN OLDUĞU MİNELİ İTTİFAK ROZETİ ÇOK NADİRDİR.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-SEDEF ÜZERİNE EL YAPIMI SULTAN REŞAD VE İTTİFAK İMPARATORLARIN OLDUĞU MİNELİ İTTİFAK ROZETİ ÇOK NADİRDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ BÜYÜK BOY MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RÖLYEFLİ BURGU İĞNELİ ROZET ÇOK NADİRDİR.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ BÜYÜK BOY MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RÖLYEFLİ BURGU İĞNELİ ROZET ÇOK NADİRDİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN İLK MECLİS ROZETİ,ÜZERİNDE ESKİ TÜRKÇE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ YAZILI, PİRİNÇ ÜZERİ MİNE VE ORTA GÖBEKTE GÜMÜŞ PLAKA ÜZERİNE ATATÜRK ÜN PORTRESİ KABARTMA TEKNİK İLE YAPILMIŞTIR NADİR BİR ROZETTİR

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Osmanlı Dönemi Rozet-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN İLK MECLİS ROZETİ,ÜZERİNDE ESKİ TÜRKÇE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ YAZILI, PİRİNÇ ÜZERİ MİNE VE ORTA GÖBEKTE GÜMÜŞ PLAKA ÜZERİNE ATATÜRK ÜN PORTRESİ KABARTMA TEKNİK İLE YAPILMIŞTIR NADİR BİR ROZETTİR

  TLSold
 • Hilal-i Ahmer Rozeti-OSMANLI DÖNEMİ HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ BAYRAKLI MİNELİ YARDIM ROZETİ NADİR Bİ ROZETTİR.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Hilal-i Ahmer Rozeti-OSMANLI DÖNEMİ HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ BAYRAKLI MİNELİ YARDIM ROZETİ NADİR Bİ ROZETTİR.

  TLSold
 • Hilal-i Ahmer Rozeti-OSMANLI DÖNEMİ HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ BAYRAKLI DEĞİŞİK FORMDA MİNELİ YARDIM ROZETİ NADİR Bİ ROZETTİR.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Hilal-i Ahmer Rozeti-OSMANLI DÖNEMİ HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ BAYRAKLI DEĞİŞİK FORMDA MİNELİ YARDIM ROZETİ NADİR Bİ ROZETTİR.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MİNELİ ANKARA MUHAFIZ GÜCÜ ROZETİ NADİRDİR.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MİNELİ ANKARA MUHAFIZ GÜCÜ ROZETİ NADİRDİR.

  TLSold
 • Subay Üniforması-TURKİYE CUMHURİYETİ KARA KUVETLERİ SUBAYINA AİT ASKERİ ÜNİFORMA VE ŞAPKASI

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Subay Üniforması-TURKİYE CUMHURİYETİ KARA KUVETLERİ SUBAYINA AİT ASKERİ ÜNİFORMA VE ŞAPKASI

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ ÇİFTÇİLER DERNEĞİ ROZETİ NADİRDİR.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ ÇİFTÇİLER DERNEĞİ ROZETİ NADİRDİR.

  TLSold
 • Eski Tabaka -İNSİYALLİ ESKİ SİGARA TABAKASI 8/9 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Eski Tabaka -İNSİYALLİ ESKİ SİGARA TABAKASI 8/9 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.

  TLSold
 • Askeri Objeler-TÜRKİYE CUMHURİYETİ KARA KUVETLERİ ASKERİNE AİT KEMER LOTU

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Askeri Objeler-TÜRKİYE CUMHURİYETİ KARA KUVETLERİ ASKERİNE AİT KEMER LOTU

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 1.92 GR. D:0.18 H KARAT

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 1.92 GR. D:0.18 H KARAT

  TLSold
 • Yüzük-BEYAZ ALTIN ÜZERİNE ZÜMRÜT VE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Yüzük-BEYAZ ALTIN ÜZERİNE ZÜMRÜT VE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 3.12 GR. 0.40 KARAT

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 3.12 GR. 0.40 KARAT

  TLSold
 • Yüzük-BEYAZ ALTIN ÜZERİNE BAGET TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Yüzük-BEYAZ ALTIN ÜZERİNE BAGET TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜZERİNE YAKUT VE PIRLANTA TAŞLI AVRUPA YAPIMI KADIN YÜZÜĞÜ

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜZERİNE YAKUT VE PIRLANTA TAŞLI AVRUPA YAPIMI KADIN YÜZÜĞÜ

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜSTÜ PIRLANTA TAŞLI ORJİNAL ESKİ KUTUSUNDA KADIN YÜZÜĞÜ

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜSTÜ PIRLANTA TAŞLI ORJİNAL ESKİ KUTUSUNDA KADIN YÜZÜĞÜ

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE SAFİR VE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 2.38GR. D:0.12 H SH: 0.76 CT

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Yüzük-14 AYAR BEYAZ ALTIN ÜZERİNE SAFİR VE PIRLANTA TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 2.38GR. D:0.12 H SH: 0.76 CT

  TLSold
 • Yüzük-14K BEYAZ ALTIN ÜZERİ SAFİR VE YAKUT TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 2.50GR. D:0.17H SH:0.45CT RB:0.86CT

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Yüzük-14K BEYAZ ALTIN ÜZERİ SAFİR VE YAKUT TAŞLI KADIN YÜZÜĞÜ 2.50GR. D:0.17H SH:0.45CT RB:0.86CT

  TLSold
 • Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜZERİ 0.25 KARAT TEK TAŞ KADIN YÜZÜĞÜ

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Yüzük-14 AYAR ALTIN ÜZERİ 0.25 KARAT TEK TAŞ KADIN YÜZÜĞÜ

  TLSold
 • Obje-4 ADET BAĞ VE KEMİKTEN MAMÜL MİNYATÜR MÜZİK ALETLERİ

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Obje-4 ADET BAĞ VE KEMİKTEN MAMÜL MİNYATÜR MÜZİK ALETLERİ

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ BİR DOKTORA AİT İPEK DİPLOMA,FOTOĞRAFLAR VE EFEMERA LOTU

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ BİR DOKTORA AİT İPEK DİPLOMA,FOTOĞRAFLAR VE EFEMERA LOTU

  TLSold
 • Kitap-OSMANLI DÖNEMİ TERZİLİK İLE İLGİLİ KİTAPLAR

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Kitap-OSMANLI DÖNEMİ TERZİLİK İLE İLGİLİ KİTAPLAR

  TLSold
 • Nutuk-OSMANLICA YAZILI NUTUK

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Nutuk-OSMANLICA YAZILI NUTUK

  TLSold
 • Nutuk-OSMANLICA YAZILI NUTUK

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Nutuk-OSMANLICA YAZILI NUTUK

  TLSold
 • Kitap-OSMANLICA YAZILI OĞULLARIMIZ VE KIZLARIMIZ KONULU KİTAPLAR

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Kitap-OSMANLICA YAZILI OĞULLARIMIZ VE KIZLARIMIZ KONULU KİTAPLAR

  TLSold
 • Obje-OSMANLICA CİLD KAPAĞI

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Obje-OSMANLICA CİLD KAPAĞI

  TLSold
 • Kitap-ESKİ MUHAMMEDİYE KİTAP

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Kitap-ESKİ MUHAMMEDİYE KİTAP

  TLSold
 • Obje-ESKİ PİRİNÇ KEŞKÜLÜ FUKARA 29 CM.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Obje-ESKİ PİRİNÇ KEŞKÜLÜ FUKARA 29 CM.

  TLSold
 • Süngü-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ SÜNGÜ 42 CM

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Süngü-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ SÜNGÜ 42 CM

  TLSold
 • Kutu-OSMANLI DÖNEMİ CEP SAATİ KUTUSU

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Kutu-OSMANLI DÖNEMİ CEP SAATİ KUTUSU

  TLSold
 • Kama-OSMANLI DÖNEMİ GEYİK KABZELİ KAMA 30 CM

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Kama-OSMANLI DÖNEMİ GEYİK KABZELİ KAMA 30 CM

  TLSold
 • Obje-ORJİNAL KUTUSUNDA KATALİN MAKYAJ SETİ

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Obje-ORJİNAL KUTUSUNDA KATALİN MAKYAJ SETİ

  TLSold
 • Kitap-İTALYANCA GRAVÜRLÜ ROMA TARİHİ İLE İLGİLİ KİTAP 743 SAYFADIR. 37/28 CM

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Kitap-İTALYANCA GRAVÜRLÜ ROMA TARİHİ İLE İLGİLİ KİTAP 743 SAYFADIR. 37/28 CM

  TLSold
 • Eski Kutu-ESKİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TEMALI TENEKE KUTU

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Eski Kutu-ESKİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TEMALI TENEKE KUTU

  TLSold
 • Eski Kutu-OSMANLI DÖNEMİ REGIE CONSTANTINOPLE YAZILI TENEKE SİGARA KUTUSU

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Eski Kutu-OSMANLI DÖNEMİ REGIE CONSTANTINOPLE YAZILI TENEKE SİGARA KUTUSU

  TLSold
 • Eski Kutu-ESKİ FISHERMANS FRIEND SİGARA KUTUSU

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Eski Kutu-ESKİ FISHERMANS FRIEND SİGARA KUTUSU

  TLSold
 • Evlilik Cüzdanı-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ EVLİLİK CÜZDANI

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Evlilik Cüzdanı-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ EVLİLİK CÜZDANI

  TLSold
 • Efemera-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ AİLE CÜZDANI VE EFEMERALAR

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Efemera-TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ AİLE CÜZDANI VE EFEMERALAR

  TLSold
 • Takunyalar -ESKİ SEDEF İŞLEMELİ BİR ÇİFT TAKUNYA 24CM

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Takunyalar -ESKİ SEDEF İŞLEMELİ BİR ÇİFT TAKUNYA 24CM

  TLSold
 • Kırbaç-ESKİ İŞÇİKLİ KIRBAÇ 44 CM

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Kırbaç-ESKİ İŞÇİKLİ KIRBAÇ 44 CM

  TLSold
 • Obje-PORSELEN İŞLEMELİ PİRİNÇ ŞAMDAN 40 CM

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Obje-PORSELEN İŞLEMELİ PİRİNÇ ŞAMDAN 40 CM

  TLSold
 • Kılıç-ESKİ YABANCI KILIÇ 80 CM

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Kılıç-ESKİ YABANCI KILIÇ 80 CM

  TLSold
 • Kırbaç-KUTUSUNDA SİVAS YAZILI KIRBAÇ 59 CM

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Kırbaç-KUTUSUNDA SİVAS YAZILI KIRBAÇ 59 CM

  TLSold
 • Obje-SAP KISMI SAVATLI ASA 89 CM

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Obje-SAP KISMI SAVATLI ASA 89 CM

  TLSold
 • Efemera-TOPLU EFEMERA LOTU

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Efemera-TOPLU EFEMERA LOTU

  TLSold
 • Kama-ÇİL KONDİSYONDA ORJİNAL KININDA SÜRMENE KAMA

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Kama-ÇİL KONDİSYONDA ORJİNAL KININDA SÜRMENE KAMA

  TLSold
 • Kalem-ORJİNAL KUTUSUNDA GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA KALEM

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Kalem-ORJİNAL KUTUSUNDA GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA KALEM

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL CARTİER MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Çakmak-ORJİNAL CARTİER MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Çakmak-ORJİNAL DUPONT MARKA ÇAKMAK

  TLSold
 • Osmanlı Bardak-OSMANLI DÖNEMİ TUĞRALI VE SAH DAMGALI GÜMÜŞ BARDAK 77.08 GRAM

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlı Bardak-OSMANLI DÖNEMİ TUĞRALI VE SAH DAMGALI GÜMÜŞ BARDAK 77.08 GRAM

  TLSold
 • Fotoğraf-ALTIN OSMANLI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLHAMİD İN ŞEHZADE DÖNEMİ FOTOĞRAFI 6/4.5 CM

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Fotoğraf-ALTIN OSMANLI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLHAMİD İN ŞEHZADE DÖNEMİ FOTOĞRAFI 6/4.5 CM

  TLSold
 • Kutu-DERİ KAPLAMA ALTIN YALDIZLI MÜCEVHER KUTUSU 9.5/13.5 CM

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Kutu-DERİ KAPLAMA ALTIN YALDIZLI MÜCEVHER KUTUSU 9.5/13.5 CM

  TLSold
 • Seyahat Bardağı-AZNAVUR İŞÇİLİKLİ GÜMÜŞ SEYAHAT BARDAĞI 86 GRAM

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Seyahat Bardağı-AZNAVUR İŞÇİLİKLİ GÜMÜŞ SEYAHAT BARDAĞI 86 GRAM

  TLSold
 • Osmanlı Kaşık-KAŞIĞIN KEPCE KISMI SEDEFDİR.TUTMA KISMI MERCANDIR. 35 CM UZUNLUĞUNDA MÜKEMMEL İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ KAŞIK

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Osmanlı Kaşık-KAŞIĞIN KEPCE KISMI SEDEFDİR.TUTMA KISMI MERCANDIR. 35 CM UZUNLUĞUNDA MÜKEMMEL İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ KAŞIK

  TLSold
 • Fotoğraf-ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE KAHRAMANI SAFİYE ELBİ MİNYATÜR FOTOĞRAFI 5/3 CM

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Fotoğraf-ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE KAHRAMANI SAFİYE ELBİ MİNYATÜR FOTOĞRAFI 5/3 CM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ VATOZ DERİSİ KAPLI GÜMÜŞ TÜTÜN KUTUSU

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ VATOZ DERİSİ KAPLI GÜMÜŞ TÜTÜN KUTUSU

  TLSold
 • Obje-PİRİNÇ ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/11 CM

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Obje-PİRİNÇ ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/11 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 10.5/7.5 CM

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 10.5/7.5 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/7.5 CM

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/7.5 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/5.5 CM

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Obje-ESKİ TÜTÜN TABAKASI 8/5.5 CM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ SAVAT İŞÇİLİKLİ KADIN KEMERİ 90 CM

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ SAVAT İŞÇİLİKLİ KADIN KEMERİ 90 CM

  TLSold
 • Kitap-FRANSIZ ORDUSU SAVAŞ ALBÜMÜ 25/31 CM

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Kitap-FRANSIZ ORDUSU SAVAŞ ALBÜMÜ 25/31 CM

  TLSold
 • Fotoğraf-ORJİNAL ÇERÇEVESİNDE FOTO JEWİNGBERG FOTOĞRAF 32/39 CM ÇERÇEVE

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Fotoğraf-ORJİNAL ÇERÇEVESİNDE FOTO JEWİNGBERG FOTOĞRAF 32/39 CM ÇERÇEVE

  TLSold
 • Rozet-TÜRK TAYYARE CEMİYETİ ROZETİ

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Rozet-TÜRK TAYYARE CEMİYETİ ROZETİ

  TLSold
 • Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MÜDAFAA-İ MİLLİYE ROZETİ

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MÜDAFAA-İ MİLLİYE ROZETİ

  TLSold
 • Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MÜDAFAA-İ MİLLİYE ROZETİ

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Rozet-OSMANLI DÖNEMİ MÜDAFAA-İ MİLLİYE ROZETİ

  TLSold
 • Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 24/16.5 CM

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 24/16.5 CM

  TLSold
 • Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 39/29.5 CM

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 39/29.5 CM

  TLSold
 • Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 49/34.5 CM

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ PAŞA FOTOĞRAFI 49/34.5 CM

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet- 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK ROZET

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet- 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNİNDE YER ALDIĞI İTTİFAK ROZET

  TLSold
 • Rozet-TÜRK TAYYARE CEMİYETİ ROZETİ

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Rozet-TÜRK TAYYARE CEMİYETİ ROZETİ

  TLSold
 • GÜMÜŞ BARDAK-RUS SAVATLI 1865 TARİHLİ BARDAK 61.05 GRAM

  Lot No: 109

  Lot: 109

  GÜMÜŞ BARDAK-RUS SAVATLI 1865 TARİHLİ BARDAK 61.05 GRAM

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ TAPU SENEDİ 30/17.5 CM

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ TAPU SENEDİ 30/17.5 CM

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 24.5/11 CM

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 24.5/11 CM

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 18/9.5 CM

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 18/9.5 CM

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 24.5/9.5 CM

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ FES ETİKETİ 24.5/9.5 CM

  TLSold
 • Bayrak-KIZILAY İPEK BAYRAK 14.5/22 CM

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Bayrak-KIZILAY İPEK BAYRAK 14.5/22 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 3.5/18 CM

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 3.5/18 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 8.5/24.5 CM

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 8.5/24.5 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ KIRIM HARBİ İPEK HATIRA BAYRAĞI 3.5/16.5 CM

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ KIRIM HARBİ İPEK HATIRA BAYRAĞI 3.5/16.5 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ TÜRK BAYRAĞI 12/19.5 CM

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ TÜRK BAYRAĞI 12/19.5 CM

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Rozet-OSMANLI DÖNEMİ AYYILDIZLI MERMİ FORMUNDA ROZET

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Rozet-OSMANLI DÖNEMİ AYYILDIZLI MERMİ FORMUNDA ROZET

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Kurdela -OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR KURDELA 10 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 8/20 CM

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 8/20 CM

  TLSold
 • Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 15 CM

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Bayrak-OSMANLI DÖNEMİ İTTİFAK BAYRAK 15 CM

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI GÜMÜŞ ROZET

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI GÜMÜŞ ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Madalya-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI MADALYA

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Osmanlı Dönemi İttifak Madalya-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI MADALYA

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-MİNELİ KIZILAY ROZETİ

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Osmanlı Dönemi Rozet-MİNELİ KIZILAY ROZETİ

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ TUĞRALI ÇOK NADİR TİP SAVAŞ TEMALI ROZET

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ TUĞRALI ÇOK NADİR TİP SAVAŞ TEMALI ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GALİÇYA CEPHESİ GÜMÜŞ ROZET

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Osmanlı Dönemi Rozet-OSMANLI DÖNEMİ GALİÇYA CEPHESİ GÜMÜŞ ROZET

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Osmanlı Dönemi İttifak Rozet-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI VE İTTİFAK DEVLETLERİNİN YER ALDIĞI ROZET

  TLSold
 • Şapka-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ERKEN DÖNEMİ DEMİRYOLU ŞAPKASI

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Şapka-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ERKEN DÖNEMİ DEMİRYOLU ŞAPKASI

  TLSold
 • Şapka-D.Z.F MELON ŞAPKA

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Şapka-D.Z.F MELON ŞAPKA

  TLSold
 • Fesler-OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KEÇEDEN MAMÜL FES

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Fesler-OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KEÇEDEN MAMÜL FES

  TLSold
 • Kutu-OSMANLI DÖNEMİ MAVZER YAĞ KUTUSU

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Kutu-OSMANLI DÖNEMİ MAVZER YAĞ KUTUSU

  TLSold
 • Çatal-OSMANLI DÖNEMİ ÇATAL

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Çatal-OSMANLI DÖNEMİ ÇATAL

  TLSold
 • Obje-KORE SAVAŞI DÖNEMİ ASKERİ BRÖVE

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Obje-KORE SAVAŞI DÖNEMİ ASKERİ BRÖVE

  TLSold
 • Obje-ESKİ DERİ PARA CÜZDANI

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Obje-ESKİ DERİ PARA CÜZDANI

  TLSold
 • Efemera- KUTUSUNDA OSMANLICA ASKERİYEDEN YAZILMIŞ MEKTUPLAR VE FARKLI FOTOĞRAF NEGATİFLERİ

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Efemera- KUTUSUNDA OSMANLICA ASKERİYEDEN YAZILMIŞ MEKTUPLAR VE FARKLI FOTOĞRAF NEGATİFLERİ

  TLSold
 • Kutu-OSMANLI DÖNEMİ KADİFE MÜCEVHER KUTUSU 10/9 CM

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Kutu-OSMANLI DÖNEMİ KADİFE MÜCEVHER KUTUSU 10/9 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ 2 ADET GÜMÜŞ İŞLEMELİ TUTAMAK 112.48 GRAM

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Obje-ESKİ 2 ADET GÜMÜŞ İŞLEMELİ TUTAMAK 112.48 GRAM

  TLSold
 • Obje-2 ADET BÜYÜK BOY SEDEF ÇEREZLİK 14 CM ÇAPINDA

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Obje-2 ADET BÜYÜK BOY SEDEF ÇEREZLİK 14 CM ÇAPINDA

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 80/112 CM

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 80/112 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 44/124 CM

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 44/124 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 79/78 CM

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 79/78 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 40/130 CM

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 40/130 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 41.5/116 CM

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 41.5/116 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 31/168 CM

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 31/168 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 44/158 CM

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 44/158 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 46.5/104 CM

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 46.5/104 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 18/201 CM

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 18/201 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 91/86 CM

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 91/86 CM

  TLSold
 • Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 12/216 CM

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Eski Bez-OSMANLI DÖNEMİ İŞLİMELİ BEZ 12/216 CM

  TLSold
 • Saat-ZENİTH MARKA AHŞAP DUVAR SAATİ J.MEYER CONSTANTINOPLE DAMGALI HERŞEYİ İLE ORJİNAL KURMALI DUVAR SAATİ 35/35 CM

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Saat-ZENİTH MARKA AHŞAP DUVAR SAATİ J.MEYER CONSTANTINOPLE DAMGALI HERŞEYİ İLE ORJİNAL KURMALI DUVAR SAATİ 35/35 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ PİRİNÇ ALEM 22 CM

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Obje-ESKİ PİRİNÇ ALEM 22 CM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ İKİ ADET CEVZE BİRİNİN SAPI KATALİNDİR. 58.57 GRAM

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ İKİ ADET CEVZE BİRİNİN SAPI KATALİNDİR. 58.57 GRAM

  TLSold
 • Kama-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ABD KAMASI 28 CM

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Kama-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ABD KAMASI 28 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ RUFAİ İŞİ TEKKE GÜRZÜ

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Obje-ESKİ RUFAİ İŞİ TEKKE GÜRZÜ

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ İŞÇİLİKLİ KÜTÜKLÜK 8/9 CM

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ İŞÇİLİKLİ KÜTÜKLÜK 8/9 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ TOLEDO BROŞ

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Obje-ESKİ TOLEDO BROŞ

  TLSold
 • Obje-ESKİ DERVİŞ KEMERİ 168 CM

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Obje-ESKİ DERVİŞ KEMERİ 168 CM

  TLSold
 • Obje-GÜMÜŞ YEŞİM TAŞLI KELEBEK FORMUNDA BROŞ

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Obje-GÜMÜŞ YEŞİM TAŞLI KELEBEK FORMUNDA BROŞ

  TLSold
 • Madalya-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ALMAN KRALİYET MADALYASI ORJİNAL KUTUSUNDA

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Madalya-1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ALMAN KRALİYET MADALYASI ORJİNAL KUTUSUNDA

  TLSold
 • Obje-7 ADET GÜMÜŞ VE PİRİNÇ HATIRA KAŞIKLARI

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Obje-7 ADET GÜMÜŞ VE PİRİNÇ HATIRA KAŞIKLARI

  TLSold
 • Obje-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ASKERİNE AİT DOLU METAL SİGARA KUTUSU

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Obje-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ASKERİNE AİT DOLU METAL SİGARA KUTUSU

  TLSold
 • Madalya-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MİNELİ BULGAR MADALYASI

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Madalya-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MİNELİ BULGAR MADALYASI

  TLSold
 • Obje-ESKİ 7 ADET FARKLI TİPLERDE KALEMLER

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Obje-ESKİ 7 ADET FARKLI TİPLERDE KALEMLER

  TLSold
 • Obje-2 ADET GÜMÜŞ SULTAN AHMET GÖRSELLİ DONDURMA KAŞIKLARI 48.56 GRAM 14 CM

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Obje-2 ADET GÜMÜŞ SULTAN AHMET GÖRSELLİ DONDURMA KAŞIKLARI 48.56 GRAM 14 CM

  TLSold
 • Madalya-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MİNELİ BULGAR MADALYASI

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Madalya-2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MİNELİ BULGAR MADALYASI

  TLSold
 • Madalya-BULGARİSTAN İŞÇİ VE ÖZGÜRLÜK MADALYASI

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Madalya-BULGARİSTAN İŞÇİ VE ÖZGÜRLÜK MADALYASI

  TLSold
 • Kutu-OSMANLI DÖNEMİ DERİ ÜZERİNE ALTIN YALDIZLI OBJE VEYA MÜCEVHER KUTUSU 7/7 CM

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Kutu-OSMANLI DÖNEMİ DERİ ÜZERİNE ALTIN YALDIZLI OBJE VEYA MÜCEVHER KUTUSU 7/7 CM

  TLSold
 • Obje-1900 LÜ YILLAR 5 ADET YABANCI FARKLI JETONLAR

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Obje-1900 LÜ YILLAR 5 ADET YABANCI FARKLI JETONLAR

  TLSold
 • Ustura-OSMANLI DÖNEMİ KEVORK N. ADJEMIAN CONSTANTIOPEL YAZILI USTURA ORRJİNAL KUTUSUNDA

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Ustura-OSMANLI DÖNEMİ KEVORK N. ADJEMIAN CONSTANTIOPEL YAZILI USTURA ORRJİNAL KUTUSUNDA

  TLSold
 • Obje-TRABZON İŞİ HASIR ÖRME GÜMÜŞ KOLYE VE KÜPELER 28.38 GRAM

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Obje-TRABZON İŞİ HASIR ÖRME GÜMÜŞ KOLYE VE KÜPELER 28.38 GRAM

  TLSold
 • Madalya-2.DERECE BULGAR HALKININ EĞİTİMİNDE HİZMET EDEN BULGAR VATANDAŞLARA VE YABANCILARA VERİLMİŞ

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Madalya-2.DERECE BULGAR HALKININ EĞİTİMİNDE HİZMET EDEN BULGAR VATANDAŞLARA VE YABANCILARA VERİLMİŞ

  TLSold
 • Rozetler-16 ADET OLİMPİYATLAR İLE İLGİLİ MİNELİ VE ÇEŞİTLİ ROZETLER NADİR TİPLERDE VAR

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Rozetler-16 ADET OLİMPİYATLAR İLE İLGİLİ MİNELİ VE ÇEŞİTLİ ROZETLER NADİR TİPLERDE VAR

  TLSold
 • Obje-OSMANLI MUZIKA-Yi HÜMÂYUN BRONZ PLAKET

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Obje-OSMANLI MUZIKA-Yi HÜMÂYUN BRONZ PLAKET

  TLSold
 • Obje-2 ADET JADE TAŞI KOLYE UÇLARI

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Obje-2 ADET JADE TAŞI KOLYE UÇLARI

  TLSold
 • Madalya-KILIÇLI BULGARİSTAN MADALYASI

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Madalya-KILIÇLI BULGARİSTAN MADALYASI

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ DAMLA KEHRİBAR SİGARA AĞIZLIĞI 19.06 GRAM 8.5 CM

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ DAMLA KEHRİBAR SİGARA AĞIZLIĞI 19.06 GRAM 8.5 CM

  TLSold
 • Obje-İSTANBUL RUMLARI ŞEHİR KULÜBÜ JETONU 3CM ÇAP

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Obje-İSTANBUL RUMLARI ŞEHİR KULÜBÜ JETONU 3CM ÇAP

  TLSold
 • Obje-TOMBAKLI OSMANLI ASKERİ ÜNİFORMA DÜĞMELERİ

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Obje-TOMBAKLI OSMANLI ASKERİ ÜNİFORMA DÜĞMELERİ

  TLSold
 • Obje-ESKİ AYNALI PUDRALIK 7.5 CM ÇAPINDA

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Obje-ESKİ AYNALI PUDRALIK 7.5 CM ÇAPINDA

  TLSold
 • Obje-ESKİ AYNALI PUDRALIK 7 CM ÇAPINDA

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Obje-ESKİ AYNALI PUDRALIK 7 CM ÇAPINDA

  TLSold
 • Obje-2 TARAFI AYNALI PUDRALIK 6.5 CM ÇAPINDA

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Obje-2 TARAFI AYNALI PUDRALIK 6.5 CM ÇAPINDA

  TLSold
 • Obje-ESKİ PARFÜM ŞİŞESİ VE KUTUSU

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Obje-ESKİ PARFÜM ŞİŞESİ VE KUTUSU

  TLSold
 • Obje-ESKİ İŞLEMELİ KABINDA KADIN RUJU

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Obje-ESKİ İŞLEMELİ KABINDA KADIN RUJU

  TLSold
 • Obje-KEMİK SAPLI EL AYNASI

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Obje-KEMİK SAPLI EL AYNASI

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTUSUNDA PEÇETELİK

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Obje-ESKİ KUTUSUNDA PEÇETELİK

  TLSold
 • Obje-GİLLETTE MARKA ESKİ KUTUSUNDA TRAŞ TAKIMI

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Obje-GİLLETTE MARKA ESKİ KUTUSUNDA TRAŞ TAKIMI

  TLSold
 • Araba-ELFTONE MARKA ESKİ PLASTİK ARABA 23 CM

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Araba-ELFTONE MARKA ESKİ PLASTİK ARABA 23 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTUSUNDA FİL DİŞİ KADIN BAKIM SETİ 18/26 CM

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Obje-ESKİ KUTUSUNDA FİL DİŞİ KADIN BAKIM SETİ 18/26 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTUSUNDA KADIN BAKIM SETİ 17/21 CM

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Obje-ESKİ KUTUSUNDA KADIN BAKIM SETİ 17/21 CM

  TLSold
 • Yüzük-ESKİ GÜMÜŞ YÜZÜK

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Yüzük-ESKİ GÜMÜŞ YÜZÜK

  TLSold
 • Kutu-AHŞAP AY YILDIZLI SİGARA KUTUSU 13/10 CM

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Kutu-AHŞAP AY YILDIZLI SİGARA KUTUSU 13/10 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ BARUT ÖLÇÜM ALETİ 8 CM

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Obje-ESKİ BARUT ÖLÇÜM ALETİ 8 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTUSUNDA SOLİNGEN MARKA USTURA

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Obje-ESKİ KUTUSUNDA SOLİNGEN MARKA USTURA

  TLSold
 • Obje-ESKİ ASKERİ BRÖVELER LOTU

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Obje-ESKİ ASKERİ BRÖVELER LOTU

  TLSold
 • Obje-ALBAY SITKI GÖKTÜRK E AİT BAŞARILARINDAN DOLAYI VERİLMİŞ BRÖVE

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Obje-ALBAY SITKI GÖKTÜRK E AİT BAŞARILARINDAN DOLAYI VERİLMİŞ BRÖVE

  TLSold
 • Obje-ESKİ DEVİRMETRE

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Obje-ESKİ DEVİRMETRE

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTU VE BEŞİKTAŞ ROZETLERİ

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Obje-ESKİ KUTU VE BEŞİKTAŞ ROZETLERİ

  TLSold
 • Obje-MİNYATÜR OYUNCAK MAKİNALI TÜFEK DEKORLUK 21 CM

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Obje-MİNYATÜR OYUNCAK MAKİNALI TÜFEK DEKORLUK 21 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ OYUNCAK KAPSÜLLÜ TABANCA

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Obje-ESKİ OYUNCAK KAPSÜLLÜ TABANCA

  TLSold
 • Obje-ESKİ KUTUSUNDA ZARF AÇAÇAĞI 8/23 CM

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Obje-ESKİ KUTUSUNDA ZARF AÇAÇAĞI 8/23 CM

  TLSold
 • Obje-HARP OKULU MEZUNLARINA VERİLEN ŞİLT

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Obje-HARP OKULU MEZUNLARINA VERİLEN ŞİLT

  TLSold
 • Madalya-ULUSLARARASI ASKERİ SPOR KONSEYİ BRÜKSEL MADALYSI

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Madalya-ULUSLARARASI ASKERİ SPOR KONSEYİ BRÜKSEL MADALYSI

  TLSold
 • Obje-ALMAN PERGEL TAKIMI ORJİNAL KUTUSUNDA

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Obje-ALMAN PERGEL TAKIMI ORJİNAL KUTUSUNDA

  TLSold
 • Kutu-ESKİ KADİFE KUTU

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Kutu-ESKİ KADİFE KUTU

  TLSold
 • Madalya-MISIR 1951 ULUSLARARASI ASKERİ ŞAMPİYONASI HATIRA MADALYASI

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Madalya-MISIR 1951 ULUSLARARASI ASKERİ ŞAMPİYONASI HATIRA MADALYASI

  TLSold
 • Kitap-3 ADET ESKİ BASKI DİNİ KİTAP

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Kitap-3 ADET ESKİ BASKI DİNİ KİTAP

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI 7 ADET EVRAKLAR

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Efemera-OSMANLI 7 ADET EVRAKLAR

  TLSold
 • Obje-5 ADET AĞIRLIĞI İLE BİRLİKTE ESKİ TERAZİ 28 CM

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Obje-5 ADET AĞIRLIĞI İLE BİRLİKTE ESKİ TERAZİ 28 CM

  TLSold
 • Yüzük-5 ADET GÜMÜŞ ERKEK YÜZÜĞÜ 44.33 GRAM

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Yüzük-5 ADET GÜMÜŞ ERKEK YÜZÜĞÜ 44.33 GRAM

  TLSold
 • Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ ŞAHIS FOTOĞRAFLI AYNA ORJİNAL DERİ KILIFINDA 7/5 CM

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Fotoğraf-OSMANLI DÖNEMİ ŞAHIS FOTOĞRAFLI AYNA ORJİNAL DERİ KILIFINDA 7/5 CM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ DAMLA KEHRİBAR SİGARA AĞIZLIĞI 15.92 GRAM 8 CM

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ DAMLA KEHRİBAR SİGARA AĞIZLIĞI 15.92 GRAM 8 CM

  TLSold
 • Obje-TRABZON HASIR İŞİ GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA KOLYE, BİLEZİK VE KÜPELERDEN OLUŞAN SET 53.88 GRAM

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Obje-TRABZON HASIR İŞİ GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA KOLYE, BİLEZİK VE KÜPELERDEN OLUŞAN SET 53.88 GRAM

  TLSold
 • Madalya-GÜMÜŞ KIZILAY KAN BAĞIŞCISI MADALYASI ORJİNAL KUTUSUNDA

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Madalya-GÜMÜŞ KIZILAY KAN BAĞIŞCISI MADALYASI ORJİNAL KUTUSUNDA

  TLSold
 • Obje-TOLEDO PURO MAKASI 5 CM

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Obje-TOLEDO PURO MAKASI 5 CM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ YENİÇERİLERE AİT YEMEK JETONU 3 CM ÇAP

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ YENİÇERİLERE AİT YEMEK JETONU 3 CM ÇAP

  TLSold
 • Obje-ESKİ ARAPÇA TAKVİM 5/4 CM

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Obje-ESKİ ARAPÇA TAKVİM 5/4 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ PORSELEN TUZLUKLAR 3.5 CM YÜKSEKLİK

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Obje-ESKİ PORSELEN TUZLUKLAR 3.5 CM YÜKSEKLİK

  TLSold
 • Kitap-ESKİ EN'AM-I ŞERİF 9/7 CM

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Kitap-ESKİ EN'AM-I ŞERİF 9/7 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ BRONZ BUHURDANLIK 6.5 CM

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Obje-ESKİ BRONZ BUHURDANLIK 6.5 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ PİRİNÇ BUHURDANLIK 13 CM YÜKSEKLİĞİNDE

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Obje-ESKİ PİRİNÇ BUHURDANLIK 13 CM YÜKSEKLİĞİNDE

  TLSold
 • Obje-KAN TAŞI ÜZERİ TUĞRA, AY YILDIZLAR VE DUA İLE SÜSLENMİŞ KOLYE

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Obje-KAN TAŞI ÜZERİ TUĞRA, AY YILDIZLAR VE DUA İLE SÜSLENMİŞ KOLYE

  TLSold
 • Tesbih-YILAN AĞACI GÜMÜŞ SAVAT İŞÇİLİKLİ 33 LÜ TESBİH

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Tesbih-YILAN AĞACI GÜMÜŞ SAVAT İŞÇİLİKLİ 33 LÜ TESBİH

  TLSold
 • Tesbih-KUKA AĞACI ÜZERİ GÜMÜŞ SAVAT İŞÇİLİKLİ 33 LÜ TESBİH

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Tesbih-KUKA AĞACI ÜZERİ GÜMÜŞ SAVAT İŞÇİLİKLİ 33 LÜ TESBİH

  TLSold
 • Tesbih-33 LÜ BÜYÜK BOY YENİ KATALİN TESBİH

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Tesbih-33 LÜ BÜYÜK BOY YENİ KATALİN TESBİH

  TLSold
 • Kolye-30.71 GRAM KEHRİBAR KOLYE

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Kolye-30.71 GRAM KEHRİBAR KOLYE

  TLSold
 • Tesbih-YENİ KATALİN 33 LÜ TESBİH

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Tesbih-YENİ KATALİN 33 LÜ TESBİH

  TLSold
 • Tesbih-KÖK YAKUT TAŞINDAN GÜMÜŞ PÜSKÜLLÜ 99 LU TESBİH

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Tesbih-KÖK YAKUT TAŞINDAN GÜMÜŞ PÜSKÜLLÜ 99 LU TESBİH

  TLSold
 • Tesbih-USTA İŞİ PELESENK AĞACINDAN 33 LÜ TESBİH

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Tesbih-USTA İŞİ PELESENK AĞACINDAN 33 LÜ TESBİH

  TLSold
 • Tesbih-DOMİNİK KEHRİBARI GÜMÜŞ PÜSKÜLLÜ 33 LÜ TESBİH PÜSKÜL DAHİL 30.22 GRAM

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Tesbih-DOMİNİK KEHRİBARI GÜMÜŞ PÜSKÜLLÜ 33 LÜ TESBİH PÜSKÜL DAHİL 30.22 GRAM

  TLSold
 • Tesbih-OSMANLI DÖNEMİ KOMPLE SEDEFLİ BÜYÜK BOY TRABZON GÜMÜŞ ASKILI TESBİH, İMAMESİ SONRADAN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR 33 LÜ

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Tesbih-OSMANLI DÖNEMİ KOMPLE SEDEFLİ BÜYÜK BOY TRABZON GÜMÜŞ ASKILI TESBİH, İMAMESİ SONRADAN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR 33 LÜ

  TLSold
 • Tesbih-33 LÜ YENİ KATALİN TESBİH

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Tesbih-33 LÜ YENİ KATALİN TESBİH

  TLSold
 • Baston-BASTON 90 CM

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Baston-BASTON 90 CM

  TLSold
 • Baston-BASTON 76 CM

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Baston-BASTON 76 CM

  TLSold
 • Baston-ESKİ İŞLEMELİ BASTON 93 CM

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Baston-ESKİ İŞLEMELİ BASTON 93 CM

  TLSold
 • Baston-BASTON 90 CM

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Baston-BASTON 90 CM

  TLSold
 • Baston-ESKİ DEMİR DEMİR GÖVDELİ BASTON 75 CM

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Baston-ESKİ DEMİR DEMİR GÖVDELİ BASTON 75 CM

  TLSold
 • Baston-AHŞAP İŞLEMELİ BASTON 90 CM

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Baston-AHŞAP İŞLEMELİ BASTON 90 CM

  TLSold
 • Baston-BASTON 84 CM

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Baston-BASTON 84 CM

  TLSold
 • Efemera-FRANSIZ NATO SAVUNMA KOLEJİ DİPLOMASI 4.5/47 CM

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Efemera-FRANSIZ NATO SAVUNMA KOLEJİ DİPLOMASI 4.5/47 CM

  TLSold
 • Kama-ESKİ KABZE KISMI BOYNUZ OLAN KAMA ORJİNAL KINIYLA BİRLİKTE 53 CM

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Kama-ESKİ KABZE KISMI BOYNUZ OLAN KAMA ORJİNAL KINIYLA BİRLİKTE 53 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ BAKIR İRAN YEMEKLİK KABI 29/29 CM

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Obje-ESKİ BAKIR İRAN YEMEKLİK KABI 29/29 CM

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ KARTPOSTAL

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ KARTPOSTAL

  TLSold
 • Obje-ESKİ GÜMÜŞ OBJE 19.55 GRAM

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Obje-ESKİ GÜMÜŞ OBJE 19.55 GRAM

  TLSold
 • Obje-OSMANLI DÖNEMİ TELKARİ İŞLEMELİ GÜMÜŞ PUDRALIK 64.63 GRAM HALİYLE

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Obje-OSMANLI DÖNEMİ TELKARİ İŞLEMELİ GÜMÜŞ PUDRALIK 64.63 GRAM HALİYLE

  TLSold
 • Fotoğraf-ESKİ ŞAHIS FOTOĞRAFI 41.5/33 CM

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Fotoğraf-ESKİ ŞAHIS FOTOĞRAFI 41.5/33 CM

  TLSold
 • Efemera-MEHMET EMİN SÜNNETÇİSİNİN REKLAM KAĞIDI 24.5/33.5 CM

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Efemera-MEHMET EMİN SÜNNETÇİSİNİN REKLAM KAĞIDI 24.5/33.5 CM

  TLSold
 • Fotoğraf-FOTO SÜREYYA İSMET İNÖNÜ FOTOĞRAFI 39.5/30 CM

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Fotoğraf-FOTO SÜREYYA İSMET İNÖNÜ FOTOĞRAFI 39.5/30 CM

  TLSold
 • Obje-DEĞİŞİK FORMDA PİRİNÇ ASKILI KOLYE

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Obje-DEĞİŞİK FORMDA PİRİNÇ ASKILI KOLYE

  TLSold
 • Obje-4 ADET ESKİ EL İŞİ BONCUKLU SÜSLER

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Obje-4 ADET ESKİ EL İŞİ BONCUKLU SÜSLER

  TLSold
 • Obje-BREZİLYA KURU KAHVE KUTUSU

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Obje-BREZİLYA KURU KAHVE KUTUSU

  TLSold
 • Obje-ESKİ AVCI FİGÜRLÜ ELBİSE FIRÇASI

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Obje-ESKİ AVCI FİGÜRLÜ ELBİSE FIRÇASI

  TLSold
 • Obje-ESKİ EL ÇEVİRMELİ TAKVİM 6.5/3.5 CM

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Obje-ESKİ EL ÇEVİRMELİ TAKVİM 6.5/3.5 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ KENAR PÜSLÜLLERİ

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Obje-ESKİ KENAR PÜSLÜLLERİ

  TLSold
 • Obje-PİRİNÇ ÜZERİNE MİNELİ OBJE 5 CM

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Obje-PİRİNÇ ÜZERİNE MİNELİ OBJE 5 CM

  TLSold
 • Obje-ESKİ PİRİNÇ SAAT KÖSTEĞİ

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Obje-ESKİ PİRİNÇ SAAT KÖSTEĞİ

  TLSold
 • Obje-MALBORA MARKA DERİ KILIFINDA ESKİ ÇAKMAK

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Obje-MALBORA MARKA DERİ KILIFINDA ESKİ ÇAKMAK

  TLSold
 • Saat-JUNGHANS MARKA MASA SAATİ 14.5/17.5 CM

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Saat-JUNGHANS MARKA MASA SAATİ 14.5/17.5 CM

  TLSold
 • Efemera-SITKI GÖKTÜRK E AİT HAKEM LİSANSI VE EHLİYETNAMESİ

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Efemera-SITKI GÖKTÜRK E AİT HAKEM LİSANSI VE EHLİYETNAMESİ

  TLSold
 • Kama-ESKİ KINIYLA KAMA HALİYLE

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Kama-ESKİ KINIYLA KAMA HALİYLE

  TLSold
 • Obje-KIBRIS HARİTASI TASVİRLİ TÜTÜN TABAKASI

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Obje-KIBRIS HARİTASI TASVİRLİ TÜTÜN TABAKASI

  TLSold
 • Efemera-OSMANLI DÖNEMİ HAÇ BELGESİ

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Efemera-OSMANLI DÖNEMİ HAÇ BELGESİ

  TLSold