Osmanlı Mühür

OSMANLI DONANMA CEMİYETİ ÜSKÜDAR TOYGAR HAMZA ŞUBESİ HİCRİ 1332 SENESİNE AİT ALPAKA MÜHÜR.