Cumhuriyet Dönemi Askeri Bar

İstiklal Yazılı Mineli Bar