Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 1,000 TL Starting Bid: 1,000 TL Estimated: TL Losing Winning

EN'AM

İlk ve son sayfalarında kopmalar vardır. Haliyle Ölçü: 12*9 cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • EN'AM-İlk ve son sayfalarında kopmalar vardır. 
Haliyle

Ölçü: 12*9 cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  EN'AM-İlk ve son sayfalarında kopmalar vardır. Haliyle Ölçü: 12*9 cm

  TLSold
 • EN'AM-DUA-Yasin-i Şerif ve bazı duaların bulunan enam.
11 varak.

Ölçü: 21*16 cm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  EN'AM-DUA-Yasin-i Şerif ve bazı duaların bulunan enam. 11 varak. Ölçü: 21*16 cm.

  TLSold
 • HAVAS KİTABI-50 varak.
İç sayfalarda 8 varakta yırtılma vardır. Başlangıç ve son varaklarda ve kopmalar vardır. 
Haliyle.

Ölçü: 14*10 cm.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  HAVAS KİTABI-50 varak. İç sayfalarda 8 varakta yırtılma vardır. Başlangıç ve son varaklarda ve kopmalar vardır. Haliyle. Ölçü: 14*10 cm.

  TLSold
 • El-Emali - 
Sübülü'l Hüda-Risale-i Fevaidi li'l-Emali
Kitabu Sübülü'l Hüda Marifeti ve'l-İman

Bir ciltte iki adet yazma vardır.

Ölçü: 21*18 cm.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  El-Emali - Sübülü'l Hüda-Risale-i Fevaidi li'l-Emali Kitabu Sübülü'l Hüda Marifeti ve'l-İman Bir ciltte iki adet yazma vardır. Ölçü: 21*18 cm.

  TLSold
 • BAKKAL DEFTERİ-Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet başı...

Ölçü: 20*13

  Lot No: 5

  Lot: 5

  BAKKAL DEFTERİ-Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet başı... Ölçü: 20*13

  TLSold
 • YAZMA KİTAP-53 varak.

Ölçü: 19*11 cm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  YAZMA KİTAP-53 varak. Ölçü: 19*11 cm.

  TLSold
 • Teşrih-i Marazi-Bir askeri tıbbıye (sınıfı …) öğrencisinin 1936-1937 yıllarında fakültede tuttuğu hocalarının ders notlarıdır. 
Teşrih-I Marazi (Pataloji)
186 varak (372 sayfa) olup, yaklaşık 1/3 ü yazılı değildir.

Hocalardan biri de Besim Bey'dir.

Ölçü: 22*16 cm.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Teşrih-i Marazi-Bir askeri tıbbıye (sınıfı …) öğrencisinin 1936-1937 yıllarında fakültede tuttuğu hocalarının ders notlarıdır. Teşrih-I Marazi (Pataloji) 186 varak (372 sayfa) olup, yaklaşık 1/3 ü yazılı değildir. Hocalardan biri de Besim Bey'dir. Ölçü: 22*16 cm.

  TLSold
 • FENARİ (BASKI) KİTAB-I ŞÜKRİ (YAZMA)-Bir ciltte iki kitap vardır. 
İlk kısımda baskı Fenari ve Kul Ahmed kitapları vadır.
İkinci kısımda yazma Kitab-ı Şükrü vardır. 46 varaktır.

Ölçü: 21*15 cm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  FENARİ (BASKI) KİTAB-I ŞÜKRİ (YAZMA)-Bir ciltte iki kitap vardır. İlk kısımda baskı Fenari ve Kul Ahmed kitapları vadır. İkinci kısımda yazma Kitab-ı Şükrü vardır. 46 varaktır. Ölçü: 21*15 cm.

  TLSold
 • AZİZ NESİN HİKAYE KİTAP SETİ (23 ADET)-23 Adet. Aziz nesinin hikaye kitaplarıdır. Kitaplar fotoğraflarda gösterilmektedir.
Ölçü: 19*15 cm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  AZİZ NESİN HİKAYE KİTAP SETİ (23 ADET)-23 Adet. Aziz nesinin hikaye kitaplarıdır. Kitaplar fotoğraflarda gösterilmektedir. Ölçü: 19*15 cm.

  TLSold
 • AHTER-İ KEBİR-Ahterî tarafından hazırlanmış Arapça-Türkçe sözlük.
Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamlanan eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir.

İlk dokuz sayfası eksik olup, cilt kondisyonu iyi değildir. Haliyle

Ölçü: 31*23 cm.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  AHTER-İ KEBİR-Ahterî tarafından hazırlanmış Arapça-Türkçe sözlük. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamlanan eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. İlk dokuz sayfası eksik olup, cilt kondisyonu iyi değildir. Haliyle Ölçü: 31*23 cm.

  TLSold
 • AŞK BAHÇESİ-Burhan Cahid
Baskı bilgileri yoktur.

Ölçü: 21*14 cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  AŞK BAHÇESİ-Burhan Cahid Baskı bilgileri yoktur. Ölçü: 21*14 cm.

  TLSold
 • BER GÜZİDE-İ EŞ'AR AHMED ŞAMLU-Ölçü: 19*13 cm.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  BER GÜZİDE-İ EŞ'AR AHMED ŞAMLU-Ölçü: 19*13 cm.

  TLSold
 • ÇOCUK BESLEMEK-Gülhane Seririyatı Nisaiyya ve Viladiyye mualimi Askeri Tıp Encümen-i Alisi A'zasından Dr. Refik Münir
İkbal Kitaphanesi 1925.

Ölçü: 19*13 cm.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  ÇOCUK BESLEMEK-Gülhane Seririyatı Nisaiyya ve Viladiyye mualimi Askeri Tıp Encümen-i Alisi A'zasından Dr. Refik Münir İkbal Kitaphanesi 1925. Ölçü: 19*13 cm.

  TLSold
 • DELAİL-İ ŞERİF MECMUASI-1325 tarihli Osmanlı Dönemi baskı Delail-i Şerif.

Ölçü: 20*12 cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  DELAİL-İ ŞERİF MECMUASI-1325 tarihli Osmanlı Dönemi baskı Delail-i Şerif. Ölçü: 20*12 cm

  TLSold
 • HİZBU'L-BAHR-Evrad-ı Hasan Şazeli (kaddese sırrahü)
22 sayfadır.

Ölçü: 12*8 cm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  HİZBU'L-BAHR-Evrad-ı Hasan Şazeli (kaddese sırrahü) 22 sayfadır. Ölçü: 12*8 cm.

  TLSold
 • Evrak-ı Perişan-Evrak-ı Perişan-Devr-i İstila- Teracim-i Ahval: Salahaddin-Fatih-Sultan Selim
Nâmık Kemal’in bazı hükümdarların hayat hikâyelerini anlattığı tarihî muhtevalı eseri.

İkinci kitapta kapağın iç kısmında kasbar kütüphanesi etiketi vardır.

Ölçü: 17*13 cm.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Evrak-ı Perişan-Evrak-ı Perişan-Devr-i İstila- Teracim-i Ahval: Salahaddin-Fatih-Sultan Selim Nâmık Kemal’in bazı hükümdarların hayat hikâyelerini anlattığı tarihî muhtevalı eseri. İkinci kitapta kapağın iç kısmında kasbar kütüphanesi etiketi vardır. Ölçü: 17*13 cm.

  TLSold
 • HUTBE-İ ŞERİF KİTABI-Muhtelif hutbeler vardır. Baskı tarihi belli değildir.

Ölçü: 19*12 cm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  HUTBE-İ ŞERİF KİTABI-Muhtelif hutbeler vardır. Baskı tarihi belli değildir. Ölçü: 19*12 cm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ 2. CİLT 
ASR-I SAADET-İslam Tarihi, Asr-ı Saadet, 2. Cilt 1928, İstanbul Amedi Matbaası

Ölçü: 22*16 cm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  İSLAM TARİHİ 2. CİLT ASR-I SAADET-İslam Tarihi, Asr-ı Saadet, 2. Cilt 1928, İstanbul Amedi Matbaası Ölçü: 22*16 cm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ 3. CİLT 
BİRİNCİ SENE VEKAYİİ-İslam Tarihi, Birinci Sene Vekayii, 3. Cilt 1924, İstanbul Tanin Matbaası

Ölçü: 22*16 cm.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  İSLAM TARİHİ 3. CİLT BİRİNCİ SENE VEKAYİİ-İslam Tarihi, Birinci Sene Vekayii, 3. Cilt 1924, İstanbul Tanin Matbaası Ölçü: 22*16 cm.

  TLSold
 • KENZÜ'L HAVAS-Kenzü'l Havas, Keyfiyet, Celb ve Teshir.
4. Cilt, Kitap kapağı mevcut değil, şirazesi dağılmış bir haldedir.
Haliyle. 
İstanbul 1340.

Ölçü: 21*15 cm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  KENZÜ'L HAVAS-Kenzü'l Havas, Keyfiyet, Celb ve Teshir. 4. Cilt, Kitap kapağı mevcut değil, şirazesi dağılmış bir haldedir. Haliyle. İstanbul 1340. Ölçü: 21*15 cm.

  TLSold
 • MUHTELİF KİTAPLAR LOTU-9 Adet, hepsi eksik muhtelif kitaplardan oluşan lottur. Haliyle
-el-Menar 
Ticaret Grubunun Esasları
Son Muzafferiyet-i Milliyenin Sırrı ve Manası
Uşakızade halid Ziya Beyefendi'ye
Tezad
Divan-ı Yahya
Malumat-ı Nafia

  Lot No: 21

  Lot: 21

  MUHTELİF KİTAPLAR LOTU-9 Adet, hepsi eksik muhtelif kitaplardan oluşan lottur. Haliyle -el-Menar Ticaret Grubunun Esasları Son Muzafferiyet-i Milliyenin Sırrı ve Manası Uşakızade halid Ziya Beyefendi'ye Tezad Divan-ı Yahya Malumat-ı Nafia

  TLSold
 • LUGAT-I NÂCÎ-Lugat-ı Nâcî, 1850’li yıllarda Müntehabât-ı Lugāt-ı Osmâniyye ile çok basit bir şekilde yayımına başlanan Osmanlıca sözlüklerin gelişmiş bir örneğidir.
İstanbul Asır matbaası 1322

  Lot No: 22

  Lot: 22

  LUGAT-I NÂCÎ-Lugat-ı Nâcî, 1850’li yıllarda Müntehabât-ı Lugāt-ı Osmâniyye ile çok basit bir şekilde yayımına başlanan Osmanlıca sözlüklerin gelişmiş bir örneğidir. İstanbul Asır matbaası 1322

  TLSold
 • MALUMAT-I ZİRAİYYE-Ölçü: 19*13 cm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  MALUMAT-I ZİRAİYYE-Ölçü: 19*13 cm.

  TLSold
 • Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerif-Ankara Valisi Abidin Paşa Hazretlerinin eseri
Dersaadet 1305

Ölçü: 26*16 cm.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerif-Ankara Valisi Abidin Paşa Hazretlerinin eseri Dersaadet 1305 Ölçü: 26*16 cm.

  TLSold
 • MÜLTEKA TERCÜMESİ MEVKUFATI-Fazıl-ı tahrir İbrahim Halebi Hazretlerinin kalemleri olan Mülteka'l-Ebhur nam kitabın tercümesi mevkufatıdır. 
Cilt 1.

Ölçü:

  Lot No: 25

  Lot: 25

  MÜLTEKA TERCÜMESİ MEVKUFATI-Fazıl-ı tahrir İbrahim Halebi Hazretlerinin kalemleri olan Mülteka'l-Ebhur nam kitabın tercümesi mevkufatıdır. Cilt 1. Ölçü:

  TLSold
 • MUHAMMEDİYE-Yazıcıoğlu Mehmed (Muhammed), 
Kitâbü Muhammediyye fî na‘ti seyyidi’l-âlemîn habîbillâhi’l-a‘zam Ebi’l-Kāsım Muhammedini’l-Mustafâ 
Cilt kondisyonu iyi değildir. 
Haliyle

Ölçü: 28*21 cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  MUHAMMEDİYE-Yazıcıoğlu Mehmed (Muhammed), Kitâbü Muhammediyye fî na‘ti seyyidi’l-âlemîn habîbillâhi’l-a‘zam Ebi’l-Kāsım Muhammedini’l-Mustafâ Cilt kondisyonu iyi değildir. Haliyle Ölçü: 28*21 cm

  TLSold
 • MÜNTEHAB-İntihab Edenler (Hazırlayanlar): Celal Sahir, Mehmed Asım
İstanbul 1334, Matbaa-yı Amire

No: Cildi, içerikten farklı olup, Borçlar Kanunu adlı bir kitaba aittir.

Ölçü: 19*13 cm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  MÜNTEHAB-İntihab Edenler (Hazırlayanlar): Celal Sahir, Mehmed Asım İstanbul 1334, Matbaa-yı Amire No: Cildi, içerikten farklı olup, Borçlar Kanunu adlı bir kitaba aittir. Ölçü: 19*13 cm.

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun İ'tila Devri-719 sayfa olup, kitabın arka kapak ve sırtı yoktur. Kitap baskısı tarihi ve yeri gösterir künye sayfası yoktur.

Ölçü: 19*13 cm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Osmanlı İmparatorluğu'nun İ'tila Devri-719 sayfa olup, kitabın arka kapak ve sırtı yoktur. Kitap baskısı tarihi ve yeri gösterir künye sayfası yoktur. Ölçü: 19*13 cm.

  TLSold
 • Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi-Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sırruhu'l-Ali
 Haşiyesinde Tuhfetül Müluk Tabirnamesi vardır.

Ölçü: 24*17 cm.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi-Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sırruhu'l-Ali Haşiyesinde Tuhfetül Müluk Tabirnamesi vardır. Ölçü: 24*17 cm.

  TLSold
 • BİLLUR KALP-BİLLUR KALP (OSMANLICA)
Hüseyin Rahmi (Gürpınar)
1926 - İstanbul Kütüphane-i Hilmi

Ölçü: 17*12 cm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  BİLLUR KALP-BİLLUR KALP (OSMANLICA) Hüseyin Rahmi (Gürpınar) 1926 - İstanbul Kütüphane-i Hilmi Ölçü: 17*12 cm.

  TLSold
 • OSMANLI AYNA-Osmanlı Dönemi, tuğralı, sah damgalı gümüş gelin aynası.

Çap: 34 cm Ağırlık: 396,90 gr.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  OSMANLI AYNA-Osmanlı Dönemi, tuğralı, sah damgalı gümüş gelin aynası. Çap: 34 cm Ağırlık: 396,90 gr.

  TLSold
 • BED'-İ BESMELE CÜZ KABI-Bed'-i Besmele ise "Besmele'ye başlamak" anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde çocuklar dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene "Bed'-i Besmele/Bed'-i Besmele Cemiyeti" veya tören sırasında okunan dualara "âmîn" denildiği için "Âmîn Alayı" adı verilmişti...

Ölçü: 25*27 cm.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  BED'-İ BESMELE CÜZ KABI-Bed'-i Besmele ise "Besmele'ye başlamak" anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde çocuklar dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene "Bed'-i Besmele/Bed'-i Besmele Cemiyeti" veya tören sırasında okunan dualara "âmîn" denildiği için "Âmîn Alayı" adı verilmişti... Ölçü: 25*27 cm.

  TLSold
 • TEL KIRMA OSMANLI DÖNEMİ BOHÇA-Ölçü: 92*92 cm.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  TEL KIRMA OSMANLI DÖNEMİ BOHÇA-Ölçü: 92*92 cm.

  TLSold
 • ÇANAKKALE EKMEKLİK-Çanakkale ekmeklik, kusursuz kondisyonda.
Ölçü: 40 ×23 cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  ÇANAKKALE EKMEKLİK-Çanakkale ekmeklik, kusursuz kondisyonda. Ölçü: 40 ×23 cm

  TLSold
 • Reşat Kağıt 25 kuruş-M.Reşad 
18 Teşrin-i Evvel 1331 1/4 Lira.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Reşat Kağıt 25 kuruş-M.Reşad 18 Teşrin-i Evvel 1331 1/4 Lira.

  TLSold
 • SAVATLI ENFİYE KUTUSU-onyak

  Lot No: 36

  Lot: 36

  SAVATLI ENFİYE KUTUSU-onyak

  TLSold
 • LİYAKAT MADALYASI-Orijinal Liyakat Madalyası 1332

  Lot No: 37

  Lot: 37

  LİYAKAT MADALYASI-Orijinal Liyakat Madalyası 1332

  TLSold
 • YUNAN HARBİ MADALYASI-Osmanlı Dönemi Türk Yunan Savaşı Gümüş Madalyası, Ön Yüzünde Çelenk İçinde II.Abdülhamid Han'ın Tuğrası Bulunmaktadır. Arka Yüzünde ise Yunan Muharebesi, Sene 1314 Yazısı Bulunmaktadır. II.Abdülhamid Han Döneminde Yapılan ve Zaferle Sonuçlanan Tek Savaş Olması Sebebiyle Tarihte Oldukça Önemdir....

  Lot No: 38

  Lot: 38

  YUNAN HARBİ MADALYASI-Osmanlı Dönemi Türk Yunan Savaşı Gümüş Madalyası, Ön Yüzünde Çelenk İçinde II.Abdülhamid Han'ın Tuğrası Bulunmaktadır. Arka Yüzünde ise Yunan Muharebesi, Sene 1314 Yazısı Bulunmaktadır. II.Abdülhamid Han Döneminde Yapılan ve Zaferle Sonuçlanan Tek Savaş Olması Sebebiyle Tarihte Oldukça Önemdir....

  TLSold
 • MÜHÜR: OSMANLI VE CUMHURİYET-Osmanlı ve Cumhuriyet başı 12 âdet mühür

  Lot No: 39

  Lot: 39

  MÜHÜR: OSMANLI VE CUMHURİYET-Osmanlı ve Cumhuriyet başı 12 âdet mühür

  TLSold
 • CEP SAATİ-Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları için üretilmiş, Hislon Marka çalışır, kurmalı cep saati.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  CEP SAATİ-Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları için üretilmiş, Hislon Marka çalışır, kurmalı cep saati.

  TLSold
 • SİGARA TABAKASI-Savatlı, Fransız, yana açılır. 1800’lü yılların sonu. Farklı bir model. Kusursuz kondisyonda olup yayları çalışmakta, içi temizdir. 
Ölçü: 9.5*5.5 cm Ağırlık: 114 gr.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  SİGARA TABAKASI-Savatlı, Fransız, yana açılır. 1800’lü yılların sonu. Farklı bir model. Kusursuz kondisyonda olup yayları çalışmakta, içi temizdir. Ölçü: 9.5*5.5 cm Ağırlık: 114 gr.

  TLSold
 • GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 9*7 cm  Ağırlık: 74,99 gr.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 9*7 cm Ağırlık: 74,99 gr.

  TLSold
 • GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 9*8 cm  Ağırlık: 80,83 gr.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 9*8 cm Ağırlık: 80,83 gr.

  TLSold
 • GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 7,50*5 cm. Ağırlık: 50,59

  Lot No: 44

  Lot: 44

  GÜMÜŞ TABAKA-Ölçü: 7,50*5 cm. Ağırlık: 50,59

  TLSold
 • GÜMÜŞ VAN TABAKA-SAVATLI

Ölçü: 7*10*2,5 cm, Ağırlık: 136 gram

  Lot No: 45

  Lot: 45

  GÜMÜŞ VAN TABAKA-SAVATLI Ölçü: 7*10*2,5 cm, Ağırlık: 136 gram

  TLSold
 • GÜMÜŞ TUZLUK-Ağırlık: 15 gr. Çap: 5 cm, Boy 2,50 cm.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  GÜMÜŞ TUZLUK-Ağırlık: 15 gr. Çap: 5 cm, Boy 2,50 cm.

  TLSold
 • TABLO: YA HAZRETİ MEVLANA-1321

Ölçü: 60*50 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  TABLO: YA HAZRETİ MEVLANA-1321 Ölçü: 60*50 cm

  TLSold
 • AHŞAP KAŞIK-Cumhuriyet dönemi Konya ahşap boyama kaşık 
"Ya Hazreti Mevlana"

  Lot No: 48

  Lot: 48

  AHŞAP KAŞIK-Cumhuriyet dönemi Konya ahşap boyama kaşık "Ya Hazreti Mevlana"

  TLSold
 • KÜTAHYA KUPA-Ölçü: 8,50 cm. Çap 6 cm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  KÜTAHYA KUPA-Ölçü: 8,50 cm. Çap 6 cm.

  TLSold
 • KÜTAHYA KUPA-Ölçü: 8,50 cm. Çap 6 cm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  KÜTAHYA KUPA-Ölçü: 8,50 cm. Çap 6 cm.

  TLSold
 • PORSELEN MATARA-19. yy Türk Kajar Hanlığı dönemi porselenden mamul dikdörtgen biçiminde porselen matara.

Ölçü: 10*10*5.5 cm Ağızdan yükseklik: 16 cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  PORSELEN MATARA-19. yy Türk Kajar Hanlığı dönemi porselenden mamul dikdörtgen biçiminde porselen matara. Ölçü: 10*10*5.5 cm Ağızdan yükseklik: 16 cm

  TLSold
 • PORSELEN TABAK-Hediyelik el yapımı porselen tabak

Ölçü: 18 cm.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  PORSELEN TABAK-Hediyelik el yapımı porselen tabak Ölçü: 18 cm.

  TLSold
 • SARIK MAŞASI-Sarık maşası başlığı.

Ölçü: 11,50 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  SARIK MAŞASI-Sarık maşası başlığı. Ölçü: 11,50 cm

  TLSold
 • TABLO: ALLAH (C.C.)-El yazma, tezhipli, "Allah" lafzının etrafnda "Esmaü'l-hüsna" yazılıdır.

Hattat: Mehmed, 1427 Hicri

Ölçü: 73*73 cm.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  TABLO: ALLAH (C.C.)-El yazma, tezhipli, "Allah" lafzının etrafnda "Esmaü'l-hüsna" yazılıdır. Hattat: Mehmed, 1427 Hicri Ölçü: 73*73 cm.

  TLSold
 • HEDİYELİK İBRİK-Bakırdan imal edilmiş, eski, hediyelik güğüm. Her iki taraftaki figürler sonradan imal edilmiştireklenmiştir. 

Ölçü: 56*29 cm. Ağırlık:2150 gr.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  HEDİYELİK İBRİK-Bakırdan imal edilmiş, eski, hediyelik güğüm. Her iki taraftaki figürler sonradan imal edilmiştireklenmiştir. Ölçü: 56*29 cm. Ağırlık:2150 gr.

  TLSold
 • KADAYIF MAKİNESİ-Eski kadayıf tellerini oluşturmak amacı ile üretilmiş alet. 

Ölçü: 36 cm.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  KADAYIF MAKİNESİ-Eski kadayıf tellerini oluşturmak amacı ile üretilmiş alet. Ölçü: 36 cm.

  TLSold
 • BASKI KALIPLARI-İki adet, üzerinde motiflerin de olduğu eski harflerle baskı kalıbı.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  BASKI KALIPLARI-İki adet, üzerinde motiflerin de olduğu eski harflerle baskı kalıbı.

  TLSold
 • Ekmeklik ya da Güveç-Ekmeklik ya da güveç.

Ölçü: 24 cm. Ağırlık: 1448 gr.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Ekmeklik ya da Güveç-Ekmeklik ya da güveç. Ölçü: 24 cm. Ağırlık: 1448 gr.

  TLSold
 • SÜLÜN-İki adet sülün. Bronzdan yapılmıştır.

Ölçü: 32 cm. Ağırlıklar: 44 ve 53 gr.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  SÜLÜN-İki adet sülün. Bronzdan yapılmıştır. Ölçü: 32 cm. Ağırlıklar: 44 ve 53 gr.

  TLSold
 • YAĞLI BOYA TABLO-Yağlı boya natürmort resim.
İmzalı (okunamadı) Profesyonel ressam fırçası…

Ölçü: 50*40 cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  YAĞLI BOYA TABLO-Yağlı boya natürmort resim. İmzalı (okunamadı) Profesyonel ressam fırçası… Ölçü: 50*40 cm

  TLSold
 • SU BARDAĞI-Dört adet mevlana motifli su bardağı. Birinde ağız kısmında çatlak vardır.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  SU BARDAĞI-Dört adet mevlana motifli su bardağı. Birinde ağız kısmında çatlak vardır.

  TLSold
 • CÜMBÜŞ-Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan[1] telli bir müzik aletidir. Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir. Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir. Genel yapısı banjoya ve uda benzer. Gövdesinin bazı kısımları alüminyumdan yapılır. Göğüs tahtası deriden bir sazla kaplıdır. Diğer telli sazlar gibi mızrapla çalınır.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  CÜMBÜŞ-Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan[1] telli bir müzik aletidir. Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir. Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir. Genel yapısı banjoya ve uda benzer. Gövdesinin bazı kısımları alüminyumdan yapılır. Göğüs tahtası deriden bir sazla kaplıdır. Diğer telli sazlar gibi mızrapla çalınır.

  TLSold
 • DUVAR HALISI-Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi motifli duvar halısı

Ölçü: 70*135 cm.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  DUVAR HALISI-Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi motifli duvar halısı Ölçü: 70*135 cm.

  TLSold
 • MUHTELİF BELGELER-Muhtelif, konularda Osmanlı dönemine ait belge, mektup ve makbuz lotudur.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  MUHTELİF BELGELER-Muhtelif, konularda Osmanlı dönemine ait belge, mektup ve makbuz lotudur.

  TLSold
 • DEVLET-İ ALİYE-Yİ OSMANİYE TEZKİRESİ-4 adet nüfus tezkiresi ve bununla ilgili evraklar.

Ölçü: 31*20 cm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  DEVLET-İ ALİYE-Yİ OSMANİYE TEZKİRESİ-4 adet nüfus tezkiresi ve bununla ilgili evraklar. Ölçü: 31*20 cm.

  TLSold
 • TELGRAF METİNLERİ-Muhtelif konularda İzmirli Tüccar İbrahim Said Bey'e çekilen telgraflar. Dönemin ticari hayatını, fiyatları yansıtması bakımından önemlidir.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  TELGRAF METİNLERİ-Muhtelif konularda İzmirli Tüccar İbrahim Said Bey'e çekilen telgraflar. Dönemin ticari hayatını, fiyatları yansıtması bakımından önemlidir.

  TLSold
 • İZMİR ABDULLAH EFENDİ CAMİİ NİZAMNAMESİ

  Lot No: 67

  Lot: 67

  İZMİR ABDULLAH EFENDİ CAMİİ NİZAMNAMESİ

  TLSold
 • Ankara Hukuk Fakültesi Lisans Diploması-Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in imzasının olduğu Erzurumlu Mehmet Kemalettin'e ait diploma.

Ölçü:

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Ankara Hukuk Fakültesi Lisans Diploması-Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in imzasının olduğu Erzurumlu Mehmet Kemalettin'e ait diploma. Ölçü:

  TLSold
 • BARIŞ MANÇO ISLAK İMZALI FOTOĞRAF-*Mehmet Barış Manço (2 Ocak 1943, İstanbul – 1 Şubat 1999, İstanbul), Türk sanatçı, aranjör, şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, ve kültür elçisidir. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılır....

  Lot No: 69

  Lot: 69

  BARIŞ MANÇO ISLAK İMZALI FOTOĞRAF-*Mehmet Barış Manço (2 Ocak 1943, İstanbul – 1 Şubat 1999, İstanbul), Türk sanatçı, aranjör, şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, ve kültür elçisidir. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılır....

  TLSold
 • MANİ DE FATA DERGİSİ VE DİKİŞ KALIPLARI-1957 li yıllara ait Mani de Fata dergisinin nüshaları ve eski kıyafetlerin dikiş kalıpları.

Ölçü:

  Lot No: 70

  Lot: 70

  MANİ DE FATA DERGİSİ VE DİKİŞ KALIPLARI-1957 li yıllara ait Mani de Fata dergisinin nüshaları ve eski kıyafetlerin dikiş kalıpları. Ölçü:

  TLSold
 • AKBABA-28 Kanunuevvel 1341, Sayı 320, 4 sayfa
Haliyle

Ölçü: 30*34 cm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  AKBABA-28 Kanunuevvel 1341, Sayı 320, 4 sayfa Haliyle Ölçü: 30*34 cm.

  TLSold
 • DOLAP-27 Haziran 1927
Haliyle

Ölçü: 41*29 cm.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  DOLAP-27 Haziran 1927 Haliyle Ölçü: 41*29 cm.

  TLSold
 • GELİNCİK-Ölçü: 41*29 cm.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  GELİNCİK-Ölçü: 41*29 cm.

  TLSold
 • HAFTALIK MECMUA-31 Teşrinievvel 1927 
Yatın 1 Teşrinsani 927 Yeni Büyük Millet Meclisi Açılıyor
Ortasında kopmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 48*31 cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  HAFTALIK MECMUA-31 Teşrinievvel 1927 Yatın 1 Teşrinsani 927 Yeni Büyük Millet Meclisi Açılıyor Ortasında kopmalar vardır. Haliyle Ölçü: 48*31 cm.

  TLSold
 • HAFTALIK MECMUA
İZMİR SUİKASTİ HABERİ-12 Temmuz 1926 Pazartesi
İzmir'de maznun paşalarla mebusların mahkeme huzurunda muvacahe-i millette muhakemelerine bir nazar.

14 Haziran 1926 tarihinde, İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimi mahkemelere dair haberdir.

Suikastın İzmir'in Kemeraltı semtinde yapılması planlanmıştı. Buradaki kavşakta dönmek için yavaşlayacak...

Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle
Ölçü: 48*31 cm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  HAFTALIK MECMUA İZMİR SUİKASTİ HABERİ-12 Temmuz 1926 Pazartesi İzmir'de maznun paşalarla mebusların mahkeme huzurunda muvacahe-i millette muhakemelerine bir nazar. 14 Haziran 1926 tarihinde, İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimi mahkemelere dair haberdir. Suikastın İzmir'in Kemeraltı semtinde yapılması planlanmıştı. Buradaki kavşakta dönmek için yavaşlayacak... Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 48*31 cm.

  TLSold
 • HAFTALIK MECMUA-10 Mayıs 1926
Son Manevralar
İngiltere'nin hakiki Sherlok Holmes'ı

Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 48*31 cm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  HAFTALIK MECMUA-10 Mayıs 1926 Son Manevralar İngiltere'nin hakiki Sherlok Holmes'ı Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 48*31 cm.

  TLSold
 • KARAGÖZ-27 Teşrinisani 1926
Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 41*29 cm.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  KARAGÖZ-27 Teşrinisani 1926 Çevresinde kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 41*29 cm.

  TLSold
 • KARAGÖZ-31 Mart 1926, Sayı 1882, Sayfa 4
Dünya sulhunü mahvedecek tedarikler.

Çevresinde hafif kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 41*29 cm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  KARAGÖZ-31 Mart 1926, Sayı 1882, Sayfa 4 Dünya sulhunü mahvedecek tedarikler. Çevresinde hafif kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 41*29 cm.

  TLSold
 • KÖROĞLU-18 Mart 1939
Çevresinde kopma vardır. Haliyle
Ölçü: 42*28 cm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  KÖROĞLU-18 Mart 1939 Çevresinde kopma vardır. Haliyle Ölçü: 42*28 cm.

  TLSold
 • MİLLİYET-11 Şubat 1928, Numara 719, 8 Sayfa
Neticesini merakla beklediğimiz Yavuz ve Huvuz meselesi artık huzur-u adalette hesabı görülüyor.

Bahriye Vekili İhsan Bey, Yavuz zırhlısının tamirinde yetkisiz kişilere görev vermek, bir şirkete ayrıcalık tanımak gibi iddialarla Yüce Divan'da yargınlanmış ve mahkum olmuştur. Bu dava ile ilgil bir sayıdır.

Ölçü: Gazete boyudur. 86*47 cm.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  MİLLİYET-11 Şubat 1928, Numara 719, 8 Sayfa Neticesini merakla beklediğimiz Yavuz ve Huvuz meselesi artık huzur-u adalette hesabı görülüyor. Bahriye Vekili İhsan Bey, Yavuz zırhlısının tamirinde yetkisiz kişilere görev vermek, bir şirkete ayrıcalık tanımak gibi iddialarla Yüce Divan'da yargınlanmış ve mahkum olmuştur. Bu dava ile ilgil bir sayıdır. Ölçü: Gazete boyudur. 86*47 cm.

  TLSold
 • PAPAĞAN-24 Kanunuevvel 1340, Sayı 36, 4 sayfa

Yılbaşı Hediyeleri

Ölçü: 50*35 cm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  PAPAĞAN-24 Kanunuevvel 1340, Sayı 36, 4 sayfa Yılbaşı Hediyeleri Ölçü: 50*35 cm.

  TLSold
 • RESİMLİ AY-Haziran 1927, Sayı 52-4
Afkan Nüsha-i Fevkalademiz
Bugün memleketimizin misafiri bulunan Afgan'ın kıymetli, genç, cesur kralı Emanullah Han Hazretleri

Dergi tamdır. Hafif cilt ayrılması vardır. 
Ölçü: 30*23 cm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  RESİMLİ AY-Haziran 1927, Sayı 52-4 Afkan Nüsha-i Fevkalademiz Bugün memleketimizin misafiri bulunan Afgan'ın kıymetli, genç, cesur kralı Emanullah Han Hazretleri Dergi tamdır. Hafif cilt ayrılması vardır. Ölçü: 30*23 cm.

  TLSold
 • RESİMLİ GAZETE-10 Mayıs 1340, Sayı 36, 8 Sayfa
Halkı güldürerek milyon kazanan iki adam: 
Charlie Chaplin ve "Komik Lui" unvanıyla tanınan Harold Lloyd

Orta kısmında ayrılma vardır. Haliyle
Ölçü: 41*29 cm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  RESİMLİ GAZETE-10 Mayıs 1340, Sayı 36, 8 Sayfa Halkı güldürerek milyon kazanan iki adam: Charlie Chaplin ve "Komik Lui" unvanıyla tanınan Harold Lloyd Orta kısmında ayrılma vardır. Haliyle Ölçü: 41*29 cm.

  TLSold
 • RESİMLİ HAFTA-19 Şubat 1341, Sayı 25, Sayfa 4. (3,4,5,6. sayfalar eksiktir)
Silahlı ve silahşörlü bir mecliste vukuu tabii olan müessif bir hadise.

Ölçü: 48*32 cm.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  RESİMLİ HAFTA-19 Şubat 1341, Sayı 25, Sayfa 4. (3,4,5,6. sayfalar eksiktir) Silahlı ve silahşörlü bir mecliste vukuu tabii olan müessif bir hadise. Ölçü: 48*32 cm.

  TLSold
 • RESİMLİ PERŞEMBE-16 Kanunuevvel 1926
Şehzade Faruk Efendi'nin evlilliği, Sabiha Sultan'ın gelinliği 1000 liraya mal oldu.
Adana'nun müflis milyoneri Ağazade HULUSİ..

Çevresine mürekkep akmış olup kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 48*30 cm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  RESİMLİ PERŞEMBE-16 Kanunuevvel 1926 Şehzade Faruk Efendi'nin evlilliği, Sabiha Sultan'ın gelinliği 1000 liraya mal oldu. Adana'nun müflis milyoneri Ağazade HULUSİ.. Çevresine mürekkep akmış olup kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 48*30 cm.

  TLSold
 • RESİMLİ YURD-25 teşrinisani 1340, Sayı 12, sayfa 8.
İstifa eden İsmet Paşa kabinesi….

Ölçü: 41*31 cm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  RESİMLİ YURD-25 teşrinisani 1340, Sayı 12, sayfa 8. İstifa eden İsmet Paşa kabinesi…. Ölçü: 41*31 cm.

  TLSold
 • SEBİLÜRREŞAD-6 Haziran 1329.

Ölçü: 34*25 cm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  SEBİLÜRREŞAD-6 Haziran 1329. Ölçü: 34*25 cm.

  TLSold
 • SERVET-İ FÜNUN-21 Kanunusani 1926, Sayı 1536-62
İstanbul Caddelerinde açılmakta olan kanalizasyon ameleleri

Ölçü: 35*25 cm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  SERVET-İ FÜNUN-21 Kanunusani 1926, Sayı 1536-62 İstanbul Caddelerinde açılmakta olan kanalizasyon ameleleri Ölçü: 35*25 cm.

  TLSold
 • ÜMİD-6 Kanunuevvel 1335
Bi-nazir Türk ordusunun akdes başkumandanı
Askeri stunlar
Kafkas'ta
Tayyarecilik

Ölçü: 37*28 cm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  ÜMİD-6 Kanunuevvel 1335 Bi-nazir Türk ordusunun akdes başkumandanı Askeri stunlar Kafkas'ta Tayyarecilik Ölçü: 37*28 cm.

  TLSold
 • YENİ YOL-13 Mayıs 1926
Kable'l-vuku duygular ve bunlara ait korkunç hikayeler.
Haliyle

Ölçü: 32*23 cm.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  YENİ YOL-13 Mayıs 1926 Kable'l-vuku duygular ve bunlara ait korkunç hikayeler. Haliyle Ölçü: 32*23 cm.

  TLSold
 • ZÜMRÜD-Ü ANKA-22 Kanunusani 1341, Sayı 211

Ölçü: 49*34 cm.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  ZÜMRÜD-Ü ANKA-22 Kanunusani 1341, Sayı 211 Ölçü: 49*34 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir, 15 Teşrinievvel 1927, Sayı 8.
Dil birliği

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  FİKİRLER-İzmir, 15 Teşrinievvel 1927, Sayı 8. Dil birliği Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir, 1 Kanunusani 1928, Sayı 13.
Seciye, içtimai bir mahsul.

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  FİKİRLER-İzmir, 1 Kanunusani 1928, Sayı 13. Seciye, içtimai bir mahsul. Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-16 Kanunusani 1928, Sayı 14.
Bir meydan şairiyle görüştüm.

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  FİKİRLER-16 Kanunusani 1928, Sayı 14. Bir meydan şairiyle görüştüm. Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir. 1 Şubat 1928, Sayı 15.
Çobanların Ateşi

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  FİKİRLER-İzmir. 1 Şubat 1928, Sayı 15. Çobanların Ateşi Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir, 15 Şubat 1928, Sayı 16.
Mefkure ve Fazilet

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  FİKİRLER-İzmir, 15 Şubat 1928, Sayı 16. Mefkure ve Fazilet Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 1 Mart 1928, Sayı 17.
İstatik Nedir

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  FİKİRLER-İzmir 1 Mart 1928, Sayı 17. İstatik Nedir Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 15 Mart 1928, Sayı 18.
Tanassur Hadisesi ve Sebepleri

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  FİKİRLER-İzmir 15 Mart 1928, Sayı 18. Tanassur Hadisesi ve Sebepleri Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 1 Nisan 1928, Sayı 19.

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  FİKİRLER-İzmir 1 Nisan 1928, Sayı 19. Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 15 Nisan 1928, Sayı 20.
Tanassur İşinde Benim Düşünüşüm

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  FİKİRLER-İzmir 15 Nisan 1928, Sayı 20. Tanassur İşinde Benim Düşünüşüm Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 1 Mayıs 1928, Sayı 21.
Vatandaş Türkçe Konuş

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  FİKİRLER-İzmir 1 Mayıs 1928, Sayı 21. Vatandaş Türkçe Konuş Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 15 Mayıs 1928, Sayı 22.
On Beş Mayıs

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  FİKİRLER-İzmir 15 Mayıs 1928, Sayı 22. On Beş Mayıs Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • FİKİRLER-İzmir 1 Haziran 1928, Sayı 23.
Laisizim Meselesi

Ölçü: 31*24 cm.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  FİKİRLER-İzmir 1 Haziran 1928, Sayı 23. Laisizim Meselesi Ölçü: 31*24 cm.

  TLSold
 • KARAGÖZ-27 Kanunusani 1928
Amerika ile İngiltere Arasında...
Çevresine mürekkep akmış olup kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle

Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  KARAGÖZ-27 Kanunusani 1928 Amerika ile İngiltere Arasında... Çevresine mürekkep akmış olup kopma ve yıltılmalar vardır. Haliyle Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-30 Teşrinisani 1311, Sayı 25.
Dersaadet Rıhtımlar Sahib-i İmtiyazı Mişel Paşa

Ciltten çıkmadır. Haliyle.

Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  MALUMAT-30 Teşrinisani 1311, Sayı 25. Dersaadet Rıhtımlar Sahib-i İmtiyazı Mişel Paşa Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-7 Kanunuevvel 1311, Sayı 26.
Bahriye Silahendaz Tabu ve Zabitanı

Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  MALUMAT-7 Kanunuevvel 1311, Sayı 26. Bahriye Silahendaz Tabu ve Zabitanı Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-14 Kanunuevvel 1311, Sayı 27.
İzmir Kruvazörü

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  MALUMAT-14 Kanunuevvel 1311, Sayı 27. İzmir Kruvazörü Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-21 Kanunuevvel 1311, Sayı 28.
Sadrazam Fahametlü Devletlü Halil Rıfat Paşa Hazretleri

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  MALUMAT-21 Kanunuevvel 1311, Sayı 28. Sadrazam Fahametlü Devletlü Halil Rıfat Paşa Hazretleri Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-11 Kanunusani 1311, Sayı 29.
Padişahımız Şevketlü Abdülhamid Han-ı Gazi Hazretleri

(II. Abdülhamid Han'ın konu edinildiği özel sayı.)

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  MALUMAT-11 Kanunusani 1311, Sayı 29. Padişahımız Şevketlü Abdülhamid Han-ı Gazi Hazretleri (II. Abdülhamid Han'ın konu edinildiği özel sayı.) Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-19 Kanunusani 1311, Sayı 30.
Bugün Mevlid-i Pak-i Hazreti Sultan-ı Zişandır
Bugün ruz-ı tulu-ı afitab şevket-i şandır.
 
(Abdülhamid Han'ın viladet (doğum) yıl dönümü münasebeti ile yazılan şiir.)

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  MALUMAT-19 Kanunusani 1311, Sayı 30. Bugün Mevlid-i Pak-i Hazreti Sultan-ı Zişandır Bugün ruz-ı tulu-ı afitab şevket-i şandır. (Abdülhamid Han'ın viladet (doğum) yıl dönümü münasebeti ile yazılan şiir.) Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-11 Nisan 1311 Sayı 31-32
Padişahımız Şevketlü Abdülhamid Han-ı Gazi Hazretleri

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  MALUMAT-11 Nisan 1311 Sayı 31-32 Padişahımız Şevketlü Abdülhamid Han-ı Gazi Hazretleri Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-18 Nisan 1311 Sayı 33-34
Muhafaza-yı hakkı telif kongresi

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  MALUMAT-18 Nisan 1311 Sayı 33-34 Muhafaza-yı hakkı telif kongresi Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-2 Mayıs 1311, Sayı 35-36.
Mısr Kahirede Valide-i Hazreti Hidiv-i Efhami Mektebi ve Sebili

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  MALUMAT-2 Mayıs 1311, Sayı 35-36. Mısr Kahirede Valide-i Hazreti Hidiv-i Efhami Mektebi ve Sebili Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-18 Temmuz 1312, Sayı 45.
Fuad Paşa Hazretleri

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  MALUMAT-18 Temmuz 1312, Sayı 45. Fuad Paşa Hazretleri Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-8 Ağustos 1312, Sayı 47.
Rum Patlik 7. Antimos Çaços Efendi Hazretleri

(Patrik VII. Anthimos, 20 Ocak 1895-29 Ocak 1897, Angelos Tsatsos )

Ciltten çıkmadır. Haliyle.
Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  MALUMAT-8 Ağustos 1312, Sayı 47. Rum Patlik 7. Antimos Çaços Efendi Hazretleri (Patrik VII. Anthimos, 20 Ocak 1895-29 Ocak 1897, Angelos Tsatsos ) Ciltten çıkmadır. Haliyle. Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 60*33

  Lot No: 116

  Lot: 116

  SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 60*33

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 60*33

  Lot No: 117

  Lot: 117

  SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 60*33

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  Lot No: 118

  Lot: 118

  SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  Lot No: 119

  Lot: 119

  SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  Lot No: 120

  Lot: 120

  SENEDİ HAKANİ-Ölçü: 40*26

  TLSold
 • ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  TLSold
 • ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  TLSold
 • ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  TLSold
 • ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  ESKİ FOTOĞRAF-Ölçü: 16*11 cm.

  TLSold
 • ATATÜRK-Ölçü: 16*11 cm.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  ATATÜRK-Ölçü: 16*11 cm.

  TLSold
 • GENÇ KADIN-Ölçü: 28*20 cm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  GENÇ KADIN-Ölçü: 28*20 cm.

  TLSold
 • MUALLİMLER VE ÖĞRENCİLERİ-Ölçü: 19*23 cm.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  MUALLİMLER VE ÖĞRENCİLERİ-Ölçü: 19*23 cm.

  TLSold
 • SULTAN BAYEZIT HAN-I EVVEL-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  SULTAN BAYEZIT HAN-I EVVEL-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • ORTAKÖY CAMİİ-Constantinople, Ortaköy Camii
Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  ORTAKÖY CAMİİ-Constantinople, Ortaköy Camii Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • DERSAADET HALİÇ MANZARASI-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  DERSAADET HALİÇ MANZARASI-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • PANORAMA MİNA-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 131

  Lot: 131

  PANORAMA MİNA-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • AYASOFYA CAMİİ-İ KEBİRİ-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  AYASOFYA CAMİİ-İ KEBİRİ-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  RUMELİ HİSARI-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • KARTPOSTAL-Osmanlı Dönemi 

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 136

  Lot: 136

  KARTPOSTAL-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • EYÜP CAMİİ-Osmanlı Dönemi, Haliç'ten Eyüp Camii

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  EYÜP CAMİİ-Osmanlı Dönemi, Haliç'ten Eyüp Camii Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi
Ay Meydanı'ndan Sultan Ahmet Camii

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 138

  Lot: 138

  SULTAN AHMET CAMİİ-Osmanlı Dönemi Ay Meydanı'ndan Sultan Ahmet Camii Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • KARTPOSTAL-Osmanlıca yazılıdır.

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  KARTPOSTAL-Osmanlıca yazılıdır. Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • HARBİYE NEZARETİ-Osmanlı Dönemi

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  HARBİYE NEZARETİ-Osmanlı Dönemi Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • BAYEZIT CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 141

  Lot: 141

  BAYEZIT CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • SERASKERLİK-Osmanlı Dönemi: 
Constantinople, Ministre de la guerre et Tour du Seraskerat

Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 142

  Lot: 142

  SERASKERLİK-Osmanlı Dönemi: Constantinople, Ministre de la guerre et Tour du Seraskerat Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • İZMİR ŞADIRVAN CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  İZMİR ŞADIRVAN CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu
Tıbbi şarap
Tıbbi şampanya

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 144

  Lot: 144

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu Tıbbi şarap Tıbbi şampanya Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi likör meyve usareleri
Narin incir şurubu
Mukattar melisa suyu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 145

  Lot: 145

  KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi likör meyve usareleri Narin incir şurubu Mukattar melisa suyu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi şampanya
Tıbbi konyak
Anadolu vatan kokusu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 146

  Lot: 146

  KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi şampanya Tıbbi konyak Anadolu vatan kokusu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Eczacı Ömer Lütfi İzmir
Anadolu Ecza Deposu Eczahanesi İmalathanesi

Ölçü: 8 cm.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  KOLONYA ETİKETLERİ-Eczacı Ömer Lütfi İzmir Anadolu Ecza Deposu Eczahanesi İmalathanesi Ölçü: 8 cm.

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Ömer Lütfü 
İzmir
Anadolu Fakirler Eczahanesi 

Ölçü: 7*5 cm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  KOLONYA ETİKETLERİ-Ömer Lütfü İzmir Anadolu Fakirler Eczahanesi Ölçü: 7*5 cm.

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Eczacı Ömer Lütfi İzmir
Anadolu Ecza Deposu Eczahanesi İmalathanesi

Ölçü: 8 cm.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  KOLONYA ETİKETLERİ-Eczacı Ömer Lütfi İzmir Anadolu Ecza Deposu Eczahanesi İmalathanesi Ölçü: 8 cm.

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu
Tıbbi Konyak

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu Tıbbi Konyak Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-ÖMER LÜTFİ
İZMİR
Anadolu vatan kokusu
Ömer Lütfi: Anadolu Ecza ve Baharat Deposu (3 adet) İZMİR

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  KOLONYA ETİKETLERİ-ÖMER LÜTFİ İZMİR Anadolu vatan kokusu Ömer Lütfi: Anadolu Ecza ve Baharat Deposu (3 adet) İZMİR Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu bahar kolanyası

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 153

  Lot: 153

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu bahar kolanyası Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  KOLONYA ETİKETLERİ-Anadolu vatan kokusu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Muattar narin ebyad (3 adet
Likör

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  KOLONYA ETİKETLERİ-Muattar narin ebyad (3 adet Likör Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi likör meyve usareleri
Narin incir şurubu

Ölçü: 2*1,50 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  KOLONYA ETİKETLERİ-Tıbbi likör meyve usareleri Narin incir şurubu Ölçü: 2*1,50 cm

  TLSold
 • YAZMA MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte yazma Hamayıl

  Lot No: 158

  Lot: 158

  YAZMA MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte yazma Hamayıl

  TLSold
 • BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  TLSold
 • BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  TLSold
 • BASKI MUSKA-Muska, Hamayıl

  Lot No: 161

  Lot: 161

  BASKI MUSKA-Muska, Hamayıl

  TLSold
 • YAZMA MUSKA-Muska, Hamayıl

  Lot No: 162

  Lot: 162

  YAZMA MUSKA-Muska, Hamayıl

  TLSold
 • BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  TLSold
 • BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  BASKI MUSKA-Muhafaza kabı ile birlikte baskı hamayıl.

  TLSold
 • SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-6 adet
İstanbul, Bursa Uludağ ve Balıkesir Erdek'ten manzaralar.

Ölçü: Her biri 8*10 cm.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-6 adet İstanbul, Bursa Uludağ ve Balıkesir Erdek'ten manzaralar. Ölçü: Her biri 8*10 cm.

  TLSold
 • SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-16 adet aile fotağrafları lotu.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-16 adet aile fotağrafları lotu.

  TLSold
 • SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-Muhtelif ebatlardan oluşan (yaklaşık 30 adet) aile albüünden siyah beyaz fotoğraf.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-Muhtelif ebatlardan oluşan (yaklaşık 30 adet) aile albüünden siyah beyaz fotoğraf.

  TLSold
 • SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-12 adet muhtelif mekanlar:
Efes, Anzak Koyu, Kızkulesi, İstanbul Boğazı, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Bursa Uludağ, İzmir Saat Kulesi, Edirne Uzunköprü

Ölçü: Her biri 6*10 cm

  Lot No: 168

  Lot: 168

  SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-12 adet muhtelif mekanlar: Efes, Anzak Koyu, Kızkulesi, İstanbul Boğazı, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Bursa Uludağ, İzmir Saat Kulesi, Edirne Uzunköprü Ölçü: Her biri 6*10 cm

  TLSold
 • SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-Muhtelif ebatlarda, asker ve genç kız fotoğrafları

  Lot No: 169

  Lot: 169

  SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR-Muhtelif ebatlarda, asker ve genç kız fotoğrafları

  TLSold
 • DOLMA BAHÇE SARAYI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  DOLMA BAHÇE SARAYI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • AYASOFYA CAMİİ-İ KEBİRİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  AYASOFYA CAMİİ-İ KEBİRİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • KAPALI ÇARŞI VE NURİ OSMANİYE CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  KAPALI ÇARŞI VE NURİ OSMANİYE CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • KARİYE CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  KARİYE CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • DOLMA BAHÇE SARAYI KAPISI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  DOLMA BAHÇE SARAYI KAPISI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİR GRUP ÖĞRENCİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİR GRUP ÖĞRENCİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • KAPALI ÇARŞI VE İSTANBUL MANZARASI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  KAPALI ÇARŞI VE İSTANBUL MANZARASI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • SÜLEYMANİYE-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  SÜLEYMANİYE-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • SULTAN AHMET CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  SULTAN AHMET CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • İZMİR ATATÜRK ANITI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  İZMİR ATATÜRK ANITI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • İSTANBUL SURLARI VE KOYUN SÜRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  İSTANBUL SURLARI VE KOYUN SÜRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • TAKSİM ANITI 1930-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  TAKSİM ANITI 1930-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ARNAVUTKÖY'DEN BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  ARNAVUTKÖY'DEN BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • DOLMABAHÇE SARAYI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  DOLMABAHÇE SARAYI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • EYUP SULTAN CAMİİ AVLUSU-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  EYUP SULTAN CAMİİ AVLUSU-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • BOĞAZ'DAN RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  BOĞAZ'DAN RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ORTAKÖY CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  ORTAKÖY CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  RUMELİ HİSARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • RUMELİ HİSARI'N ÖNÜNDEN GEÇEN ŞEHİR HATLARI VAPURU-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  RUMELİ HİSARI'N ÖNÜNDEN GEÇEN ŞEHİR HATLARI VAPURU-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • İSTANBUL SURLARI-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  İSTANBUL SURLARI-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  BOĞAZİÇİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ANTALYA-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  ANTALYA-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  HALİÇ KÖPRÜSÜ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ANADOLU'DAN BİR MANZARA-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  ANADOLU'DAN BİR MANZARA-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ÇUBUK BARAJI ANKARA-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  ÇUBUK BARAJI ANKARA-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • SULTAN AHMET CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 201

  Lot: 201

  SULTAN AHMET CAMİİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • KIZKULESİ-Ölçü: 14*9 cm.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  KIZKULESİ-Ölçü: 14*9 cm.

  TLSold
 • ESKİ BİR FOTOĞRAF-Ölçü: 25*20 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  ESKİ BİR FOTOĞRAF-Ölçü: 25*20 cm

  TLSold
 • YILMAZ GÜNEY-ÇİRKİN VE CESUR

Ölçü: 9*7 CM.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  YILMAZ GÜNEY-ÇİRKİN VE CESUR Ölçü: 9*7 CM.

  TLSold
 • MÜŞERREF TEZCAN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  MÜŞERREF TEZCAN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • HÜLYA KOÇYİĞİT, FİLİZ AKIN, TÜRKAN ŞORAY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  HÜLYA KOÇYİĞİT, FİLİZ AKIN, TÜRKAN ŞORAY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • SEÇİL HEPER-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  SEÇİL HEPER-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • FATMA GİRİK-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  FATMA GİRİK-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • TÜRKAN ŞORAY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  TÜRKAN ŞORAY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • MÜJDE AR-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  MÜJDE AR-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 9*7 CM.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 9*7 CM.

  TLSold
 • NİLÜFER-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  NİLÜFER-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • NEŞE KARABÖCEK-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  NEŞE KARABÖCEK-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • FİKRET HAKAN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  FİKRET HAKAN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  ZEKİ MÜREN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • MÜZEYYEN SENAR-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  MÜZEYYEN SENAR-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • EŞREF KOLÇAK-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  EŞREF KOLÇAK-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • FERDİ TAYFUR-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  FERDİ TAYFUR-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  YILMAZ GÜNEY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • BÜLENT ERSOY-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  BÜLENT ERSOY-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • CEM ERMAN-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  CEM ERMAN-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  Lot No: 229

  Lot: 229

  SİNAMA SANATÇISI-Ölçü: 14*9 CM.

  TLSold
 • İZMİR ÇAMLIK GAZİNOSU-İzmir Çamluk gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf.

Ölçü:

  Lot No: 230

  Lot: 230

  İZMİR ÇAMLIK GAZİNOSU-İzmir Çamluk gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf. Ölçü:

  TLSold
 • KONAK MAKSİM GAZİNOSU-İzmir Konak Maksim Gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf.
Ölçü:

  Lot No: 231

  Lot: 231

  KONAK MAKSİM GAZİNOSU-İzmir Konak Maksim Gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf. Ölçü:

  TLSold
 • KADİFEKALE GAZİNOSU-İzmir Kadifekale Gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf.

Ölçü:

  Lot No: 232

  Lot: 232

  KADİFEKALE GAZİNOSU-İzmir Kadifekale Gazinosunda çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf. Ölçü:

  TLSold
 • İSTANBUL TARABYA RESTAURANT-İstanbul Tarabya Restaurantında çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf.

Ölçü:

  Lot No: 233

  Lot: 233

  İSTANBUL TARABYA RESTAURANT-İstanbul Tarabya Restaurantında çekilmiş, muhafazası ile birlikte bir fotoğraf. Ölçü:

  TLSold
 • FOTOKART-GUROPEAN VİEWS

Ölçü: 17*9 cm

  Lot No: 234

  Lot: 234

  FOTOKART-GUROPEAN VİEWS Ölçü: 17*9 cm

  TLSold
 • HİSSE SENEDİ-1905

Ölçü: 40*37 cm.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  HİSSE SENEDİ-1905 Ölçü: 40*37 cm.

  TLSold
 • TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ ÜÇLÜ BAHİS BİLETİ-Ölçü: 17*9 cm.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ ÜÇLÜ BAHİS BİLETİ-Ölçü: 17*9 cm.

  TLSold
 • KARTPOSTAL-Küçük Emrah ve Mahsun Kırmızıgül Kartpostalları

  Lot No: 237

  Lot: 237

  KARTPOSTAL-Küçük Emrah ve Mahsun Kırmızıgül Kartpostalları

  TLSold
 • KARTPOSTAL-Kemal Sunal, Tarık Akan, Türkan Şoray, Yıldız Tilbe, Necla Nazır, Müjde Ar

  Lot No: 238

  Lot: 238

  KARTPOSTAL-Kemal Sunal, Tarık Akan, Türkan Şoray, Yıldız Tilbe, Necla Nazır, Müjde Ar

  TLSold
 • TENEKE KUTU-PURO KUTUSU

Ölçü: 12*11,50 cm.

  Lot No: 239

  Lot: 239

  TENEKE KUTU-PURO KUTUSU Ölçü: 12*11,50 cm.

  TLSold
 • TENEKE KUTU-PURO KUTUSU

Ölçü: 13*12 cm.

  Lot No: 240

  Lot: 240

  TENEKE KUTU-PURO KUTUSU Ölçü: 13*12 cm.

  TLSold
 • CHP BAĞIŞ MAKBUZU-CHP Erzurum il teşkilatına ait bağış makbuzu.

Ölçü:

  Lot No: 241

  Lot: 241

  CHP BAĞIŞ MAKBUZU-CHP Erzurum il teşkilatına ait bağış makbuzu. Ölçü:

  TLSold
 • 33'LÜK PLAKLAR-7 Adet 33'lük plak
Julio İglesia
Liszt
Reveria
Camelot
ve de muhtelif 3 adet plak

  Lot No: 242

  Lot: 242

  33'LÜK PLAKLAR-7 Adet 33'lük plak Julio İglesia Liszt Reveria Camelot ve de muhtelif 3 adet plak

  TLSold
 • SENEDİ HAKANİ İLMUHABERİ-Sened-i Hakani makamına tasdik tasarruf ilmuhaberi: 7 Adet.

Ölçü: 41*19 cm.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  SENEDİ HAKANİ İLMUHABERİ-Sened-i Hakani makamına tasdik tasarruf ilmuhaberi: 7 Adet. Ölçü: 41*19 cm.

  TLSold
 • SÜTÇÜ KIZ-Ölçü: 13*13 cm.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  SÜTÇÜ KIZ-Ölçü: 13*13 cm.

  TLSold
 • TERHİS BELGESİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Kıtasından terhis belgesi.

Ölçü: 34*25 cm.

  Lot No: 245

  Lot: 245

  TERHİS BELGESİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Kıtasından terhis belgesi. Ölçü: 34*25 cm.

  TLSold
 • VERGİ KARTI-Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı Konak Vergi Dairesi Vergi Kartı

Ölçü: 17*12 cm.

  Lot No: 246

  Lot: 246

  VERGİ KARTI-Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı Konak Vergi Dairesi Vergi Kartı Ölçü: 17*12 cm.

  TLSold
 • ALTIN KÜP ZEYTİN YAĞI-Ölçü: 29*18 cm.

  Lot No: 247

  Lot: 247

  ALTIN KÜP ZEYTİN YAĞI-Ölçü: 29*18 cm.

  TLSold
 • MALUMAT-8 Ağustos 1312, Sayı 47.
Rum Patlik 7. Antimos Çaços Efendi Hazretleri

(Patrik VII. Anthimos, 20 Ocak 1895-29 Ocak 1897, Angelos Tsatsos )

Ölçü: 33*24 cm.

  Lot No: 248

  Lot: 248

  MALUMAT-8 Ağustos 1312, Sayı 47. Rum Patlik 7. Antimos Çaços Efendi Hazretleri (Patrik VII. Anthimos, 20 Ocak 1895-29 Ocak 1897, Angelos Tsatsos ) Ölçü: 33*24 cm.

  TLSold