Fransız Kılıçı

1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ SÜVARİ SAVAŞ KILIÇI SIRT KISMI YAZILIDIR. 106 CM UZUNLUĞUNDADIR.